086 อรพิม

086 อรพิม

รหัสพรรณไม้  7– 36150 – 001 – 086


ชื่อพื้นเมือง   
 คิ้วนาง,อรพิม (ภาคกลาง)
ชื่อวิทยาศาสตร์     Bauhinia  winitii Craib
ชื่อวงศ์     LEGUMINOSAE- CAESALPINIOIDEAE
ลักษณะวิสัย     ไม้เลื้อย
ลักษณะเด่นของพืช     ดอกสีขาว มีขนาดใหญ่ มีกลิ่นหอม
บริเวณที่พบ     อาคารเฉลิมพระเกียรติ
พิกัดทางภูมิศาสตร์     


086 อรพิม