050 เฟื่องฟ้า

050 เฟื่องฟ้า

รหัสพรรณไม้  7– 36150 – 001 – 050


ชื่อพื้นเมือง   
 ดอกกระดาษ,ดอกโคม (ภาคเหนือ) ดอกต่างใบ,ศรีราชา (กรุงเทพฯ) 
 ตรุษจีน,เฟื่องฟ้า(ภาคกลาง)
ชื่อวิทยาศาสตร์     Bougainvillea  spectabilis Willd.
ชื่อวงศ์     NYCTAGINACEAE
ลักษณะวิสัย     ไม้เลื้อย
ลักษณะเด่นของพืช     ใบประดับสีม่วงคล้ายกระดาษ
บริเวณที่พบ     อาคารนนทรี
พิกัดทางภูมิศาสตร์     


050 เฟื่องฟ้า