048 พลูด่าง

048 พลูด่าง

รหัสพรรณไม้  7– 36150 – 001 – 048


ชื่อพื้นเมือง   
 พลูช้าง (ภาคเหนือ) พลูด่าง, พลูฝรั่ง, ราชินีหินอ่อน (กรุงเทพฯ)
ชื่อวิทยาศาสตร์     Epipremnum aureus Engl.
ชื่อวงศ์     ARACEAE
ลักษณะวิสัย     ไม้เลื้อย
ลักษณะเด่นของพืช     ใบคล้ายใบพลูมีขนาดใหญ่ มีสีเขียวปนขาว
บริเวณที่พบ     อาคารราชพฤกษ์
พิกัดทางภูมิศาสตร์     


048 พลูด่าง