Åland historia‎ > ‎

Färjsundet

1743, 1747, 1761-1921, 1809, 1918, 1937, 1958, 1980-1981
 
Färjsundet mellan Saltvik och Finström


 
På Saltvikssidan i Haraldsby var det en avrättningsplats i tidig medeltid.
Ett svenskt adelskap har utdelats för en simtur över sundet.
Inbördeskrigets båda större slag på Åland ägde rum i Godby på Finströmssidan och på kvällen den 19 februari (eller natten den 20 februari) 1918 ägde ett massmord rum på isen på Färjsundet.
En u-båt sågs här...


Färjorna ersattes av Färjsundsbron den 4 juli 1937

Det fanns en bro över Färjsundet en gång tidigare. När svenskarna år 1809 flydde västerut förstörde dom färjan efter sej och den ryska militären slog en pontonbro över sundet. "Den höll inte för isarna och strömmen så den blev bara tillfällig", skriver historikerna, men den var antagligen bara avsedd för det akuta militära behovet att ta sej över sundet.Vägen på Godbysidan gick i en fartreducerande kurva och backe tills man 1958 sprängde Finlands första landsvägstunnel genom berget.

 
Stora omkörningen
1980 - 1981 renoverades och breddades bron och tunneln breddades. Under den tiden fanns det ingen förbindelse alls över Färjsundet.


Kuriren från Åbo
 
Den 17-19 juni år 1743, under lilla flykten/lilla ofreden (the Little Wrath, pikkuviha), var Åland praktiskt taget folktomt, utan postvägsskjutsar att anlita. Kuriren Reinhold Johan von Lingen, med uppdrag att föra ett preliminärt fredsfördrag från Åbo till Stockholm, fick simma över Färjsundet för att hämta färjan, så han och hans dräng kunde få med sej hästarna som dom hittat i Bomarsund och rida vidare till Marsund. En äventyrsresa från Åbo till Stockholm på 67 timmar som förlänade honom svenskt adelskap.


södra färjpasset och Reinhold Johan von Lingen

Det södra färjpasset, med roddfärjan som von Lingen simmade efter, är tecknat av Augustin Ehrensvärd 1747 då han var på väg till Helsingfors för att bygga Sveaborg, som försvar mot samma fiende som fredsfördraget von Lingen förde till Stockholm var med.
Färjpasset flyttades en bit norrut, där det trafikerades av en handdragen linfärja mellan 1761 och 1921 och därefter av en motordriven vajerfärja till 1937. Den motordrivna färjan flyttades sedan till Marsund i Hammarland, ett sund von Lingen tog sej över med en flotte hopsurrad med strumpeband och grimskaft.

Reinhold Johan von Lingen Kuriren från Åbo. särtryck ur Kungl. Älvsborgs regementes Kamratförenings medlemsblad nr 4/1964 och 1/1965 (utgivet 1965)
Augustin Ehrensvärd Anteckningar under en resa i Finland är 1747 (utgiven 1882)
Jan Andersson Postvägen över Åland (utgiven av arkeologiska sektionen vid Ålands landskapsstyrelse 1999)

norra färjpasset foto Reinhold Hausen 1909
den motoriserade vajerfärjan FärjsundetDen 28 januari 1918 började inbördeskriget i Finland
 
Nångång den 9-11 februari kom inbördeskriget till Åland. Efter andra Godbyslaget den 19 februari var dom militära drabbningarna över. Den 18 mars höll den del av den "vita" Nystadskåren, som svenskarna inte hunnit skeppa bort innan tyskarna tog över, exercis på Katthavet i Mariehamn. Sedan tågade den till Vårdö där den "vita" Skärgårdens frikår fanns där dom begick ytterligare två mord, som den sista krigshandlingen på Åland innan dom båda fortsatte till Åboland tillsammans med tyskarna och kriget var för Ålands del slut.
 
"På morgonen söndagen 24 februari 1918 gick en man omkring i Haraldsby och bådade upp folk till Färjsundet. Han påstod nämligen att han sett något försiggå där. Han fick också en del karlar med sig, och när de kom ner till Färjsundet såg de att isen var alldeles blodig runt den s.k. sjukhusvaken, som låg nära den plats där Shells oljecistern numera står. En man gick hem efter en dragg, och så började de dragga. Den första de fick upp var en rödlätt man i medelåldern som hade ett kulhål i pannan ovanför ena ögat. Sammanlagt fem lik drog de upp, och av dem var fyra skjutna på samma sätt som den första. Den femte som var sårad i buken företedde inga liknande skottsår, i stället var hans panna kluven, så att hjärnmassan hade runnit ut och låg över ena axeln. Utom dessa fem hittade man tre män nergrävda i snön på Gullbergsholmen i Färjsundet.
Stockholms borgmästare Carl Lindhagen besökte Åbo bårhus: 'Här voro de döda svårt tilltygade. Bajonettstyng, blånader och sår på bröst, armar och ansikte och den enas huvud hemskt kluvet, såsom det föreföll med en yxa eller något dylikt'.
Efter att dessa åtta redan hade bortförts, hittade en gammal tunnbindare ytterligare en skjuten rödgardist i en bergsskreva i Godby, också nära Shellcisternen. Han gjorde anmälan om fyndet, och två svenska officerare kom och besiktigade den döde, som sedermera begrovs vid Saltviks kyrka."
   ur Anna Bondestam – Åland vintern 1918. utgiven 1972, på uppdrag av Ålands Kulturstiftelse
 
Efter inbördeskriget använde dom "vita" segerherrarna Ehrensvärds Sveaborg som ett koncentrationsläger, där cirka 33 % av fångarna dog.

Comments