Algemene Voorwaarden

1. Aansprakelijkheid 

-  Hondenuitlaatdienst de Bosbanjers aanvaardt geen aansprakelijkheid van schade aan objecten of verwondingen aan personen / 
   dieren tijdens de wandeling, veroorzaakt door de hond.

-  Hondenuitlaatdienst de Bosbanjers aanvaardt geen aansprakelijkheid voor opgelopen verwondingen, (infectie) ziektes of andere 
   aandoeningen die de hond zou kunnen oplopen tijdens de wandeling.


2. Calamiteiten

-  Indien medische zorg voor de hond noodzakelijk is door o.a. verwondingen ontstaan tijdens de wandeling wordt indien nodig altijd
   de dierenarts ingeschakeld. De kosten voor het consult en de medische zorg zijn altijd voor rekening van de eigenaar van de
   hond. Deze kosten zijn in geen geval te verhalen op Hondenuitlaatdienst de Bosbanjers. 
- Hondenuitlaatdienst de Bosbanjers zal altijd de eerste hulp verlenen waartoe wij zijn opgeleid.


3. Loopse teefjes / Agressieve Honden

-  Loopse teefjes en agressieve honden kunnen niet mee met de uitlaatdienst.


4. Weglopen

-  Uw hond moet los kunnen lopen

-  Hondenuitlaatdienst de Bosbanjers is niet verantwoordelijk voor het weglopen van de hond. Natuurlijk doen wij alle mogelijke   
   moeite om dit te voorkomen. Mocht het toch gebeuren dan zal alles in het werk worden gesteld om de hond terug te vinden.


5. Huissleutels

-  U gaat akkoord met het afgeven van de huissleutel. Hondenuitlaatdienst de Bosbanjers zal zorgvuldig omgaan met uw sleutel.


6. Afzeggen wandeling

-  Het afzeggen van de wandeling dient  12 uur van tevoren te gebeuren. Bij het niet tijdig afzeggen behoud  
   Hondenuitlaatdienst de Bosbanjers zich het recht voor de niet genoten wandeling toch in rekening te brengen. 


7. Geldigheidsduur strippenkaart 

-  De strippenkaart is geldig tot 6 maanden na de eerste wandeling van de strippenkaart


8.  Restitutie van niet genoten wandelingen

-   Er vindt geen restitutie plaats van niet genoten wandelingen behoudens in geval van overlijden van de hond.