Medlemskab

Du melder dig ind ved at sende os en mail med navn, adresse, mobilnr og fødselsdato (dag,måned,år), samt om du vil være aktivt medlem eller passivt medlem.

Send os en mail på boruplobeklub@gmail.com
 
Aktivt medlem, dvs. du deltager i løbetræningen med Borup Løbeklub - kontingent 300 kr. pr. år.
 
Passivt medlem, dvs. du ikke løber p.t., men ønsker at støtte Borup Løbeklub - kontingent 50 kr. pr. år.


Når vi har modtaget din mail med tilmeldingsdata, sender vi dig en mail med en opkrævning af kontingentet.
 

Og så er det bare at møde op ved Borup Hallen på vores faste træningsdage - se under 'Træningstider'.


Vel mødt.

 
Børn i Borup Løbeklub
 
For god ordens skyld gør vi opmærksom på følgende regler:
 
Børn skal være fyldt 10 år for at løbe i Borup Løbeklub.
 
Børn 10–13 år: forældre skal løbe sammen med deres barn. 
 
Fra 13 år: Børnene kan løbe med uden en forældre.