Is God een psychopaat?
 

Onlangs heb ik de nieuwe vertaling van de Bijbel kado gekregen. Een ontluisterend geschenk. Iedere ochtend lees ik een stukje bij het ontbijt, en God lukt het steevast om in dat kwartiertje een volkerenmoord of groepsverkrachting op zijn naam te schrijven. Ik denk dat God ernstige psychische problemen heeft.

Zo kende ik natuurlijk het verhaal van Noach, die met zijn beestenboel de zondvloed overleefde. Wat ik niet wist was dat God na die zondvloed zijn excuses aan Noach aanbiedt. Hij heeft er spijt van dat hij al die mensen om zeep heeft geholpen, en belooft Noach dat hij het niet meer zal doen. Als geheugensteuntje zet Hij een regenboog neer. Zodat Hij de volgende keer, als hij weer de aandrang voelt tot het begaan van een volkerenmoord, herinnerd wordt aan zijn belofte aan Noach.

Een duidelijke stoornis in de impulscontrole. Dat blijkt ook in Exodus, wanneer Mozes Hem op de Sinaï vraagt of Hij zo vriendelijk wil zijn een eindje mee te reizen richting Israël. God wijst dan aanbod in eerste instantie af. Waarom? God vindt de Joden zo’n onhandelbaar volk, dat Hij bang is dat Hij onderweg in razernij ontsteekt en de hele troep uitmoordt.

God vertoont ook megalomane trekjes. Exodus draait voor een groot gedeelte om de vloeken die God op Egypte loslaat omdat de farao weigert de Joden te laten gaan. Maar waarom doet de farao dat? Omdat God zelf de farao halsstarrig maakt. Je vraagt je af wat God daar dan mee wil bereiken. Na de laatste vloek (het afslachten van alle Egyptische eerstgeborenen) komt de aap uit de mouw. Geparafraseerd: ‘Ik heb de farao steeds halsstarrig gemaakt, zodat hij jullie niet zou laten gaan, opdat ik wonderen kon verrichten’. God heeft dus niet een massa onschuldige kindjes doodgemaakt omdat de farao zo’n halsstarrige man was, zoals ik altijd dacht. Het is andersom: Hij heeft de farao halsstarrig gemaakt zodat Hij al die kindjes af kon slachten.

Ik ben geen diagnosticus, maar ik denk toch niet dat er veel af te dingen is op de diagnose ‘psychopaat’. Nu geloof ik niet in God, maar ik vraag mij wel af wat mensen bezielt die dat wel doen. Lezen die de Bijbel überhaupt? Want als ik daadwerkelijk geloofde dat dit Opperwezen bestaat en de dienst uitmaakt in het universum, dan wist ik wel wat mij te doen stond. Dan zou ik onmiddellijk in het verzet gaan.