Bra film ses bäst på bio! - Kom till Biopalatset måndagar kl. 18.30

TERMINSKORT 460 kr
(gäller som entré till samtliga 10 visningar)

PENSIONÄRER, STUDERANDE
OCH ARBETSLÖSA 420 Kr
TREFILMSKORT 200 Kr
(entré till tre valfria filmer. 
Trefilmskort säljs först efter den tredje visningen)

Kort säljes i biografens kassa i samband med visningar.
Obs! Det går inte att lösa biljett till enstaka visning!
Endast terminskort/trefilmskort hösten 2018 gäller.
Filmstudion säljer också presentkort!




Borlänge filmstudios styrelse

Borlänge Filmstudios stadgar


Sveriges Förenade Filmstudios

Plats: Biopalatset
Dag: Måndagar
Tid: 18.30