Borgernyt - baggrund og historie

DEL 1 

 

 

 

 

 

Det økonomiske grundlag for udgivelsen af Borgernyt - Nyhedsbrev udgivet af Nørholmegnens Samråd, stammer fra de midler Aalborg Kommune støtter de enkelte lokalområders samråd med, og uden denne økonomiske indsprøjtning ville det være nødvendigt med salg af annoncer eller lignende for at skaffe penge til trykning og distribution af Borgernyt.

Da hele udgivelsen af Borgernyt er funderet på frivillig arbejdsindsats, ville det være en stor ekstra arbejdsbyrde også at skulle i gang med at skaffe annoncører, så det er naturligvis vores håb, at der også i fremtiden vil være kommunalt tilskud til at der i lokalområderne kan være plads til forskellige lokale initiativer - f.eks. udgivelse af nyheds- breve, der kan være med til at styrke sammenholdet i lokalområdet, fordi beboerne er velinformeret om de lokale aktiviteter og initiativer, og derfor støtter disse.

Det første nummer af Borgernyt så dagens lys i år januar 2000 - forud havde Nørholm og omegns Borgerforening udsendt nogle orienterings- foldere til alle husstande i Nørholm Skoledistrikt, der også er borger- foreningens interesseområde. Disse foldere var typisk udsendt i forbindelse med at der skulle opkræves nyt kontingent, og bestyrelsen syntes det var på sin plads, at medlemmerne så også blev orienteret om hvad de havde fået for det gamle kontingent, og hvad de kunne forvente sig ved at forny medlemsskabet - og så naturligvis gøre opmærksom på tidspunktet for afholdelse af generalforsamling, så der normalt var et pænt fremmøde til denne.

Den daværende formand, Bent Høybye, gjorde også sit til at medlemmerne fik udbytte af fremmødet - han indledte en god tradition med en velforberedt og indholdsrig formandsberetning, der også eksisterede på skrift, så den senere kunne formidles til ikke fremmødte medlemmer og andre interesserede. Bent gjorde i det hele taget en stor indsats for lokalområdet i disse år - han er også efterfølgende hædret med titlen " Årets landsbyven 2004" af foreningen Landsbyerne i Aalborg Kommune - og det var særdeles velfortjent!

 Mere på næste side!