Foreninger og deres bestyrelser 


Unøjagtigheder bedes meddelt redaktøren - borgernyt (@) gmail.com 

Nørholm og Omegns Borgerforening -

Nørholmegnens Samråd: E-mail: noerholmborgerforening@gmail.com

Formand Brian Dybsø - 22 47 50 40

Næstformand Marianne Høgsbro - 61 79 47 50

Kasserer Niels Ole Nørholm - 20 77 56 75

Best.medl. Janne Severinsen - 53 24 69 89

Best.medl. Charlotte Faldborg Sørensen - 22 85 03 22

Suppleant Tommy Jensen -

 

IF Bjørn, Nørholm:

Formand Signe Krogh -

Kasserer 

Best.medl. Iben Leer -

Best.medl. Jakob Melgaard -

Best.medl. Nichlas Thomsen -

Best.medl. Lasse Hegnet -

Suppleanter Martin Buus / Kristian Grøndal

 

Menighedsrådet for Nørholm Sogn:

http://noerholmkirke.dk


Skolebestyrelsen ved Nørholm Skole:

http://www.noerholmskole.dk 

 

Fidusens forældreråd:

http://www.noerholmskole.dk 


Nørholm Skoles Venneforening:

Kontakt: Aase Kjeldgaard Larsen - 98 34 17 65

  

Nørholm Forsamlingshus:

http://www.forshus.dk 

 

Nørholm Pensionist, Idræt og Efterlønsforening:

Formand Bodil Andersen - 23 37 52 86

Næstformand Birtha Christensen - birtha.c@stofanet.dk - 98 18 53 03 / 22 78 14 65

Kasserer Nancy Christensen - nancyolivia@sol.dk - 20 28 47 60

Sekretær Eva Østergaard - evaogkristen@gmail.com - 20 66 04 10

Hanne Kristensen - 23 62 37 64

 

Nørholm KøbmandsHandel:

http://www.kobmandshandel.dk 


Foreningen til bevarelse af Nørholm Fattighus:

Formand Ole Stephansen - olestephansen@privat.dk - 22 83 03 25 

Næstformand Gunner Lund - gunner@blaster.dk - 30 13 35 98

Sekretær Frede Lundsgaard - risborglundsgaard@adr.dk - 98 34 17 30

Kasserer John Louis Ejdrup - john.ejdrup@gmail.com - 98 34 12 16

Tove Bang Nielsen - 98 34 14 93

Ib Skotte Henriksen - ish@km.dk - 98 34 12 07