Plantskolan Borealis, verksamheten har upphört
 
Verksamheten drevs åren 2008-2015 med ambitionen att föröka och sälja sällsyntare trädgårdsväxter, företrädesvis över postorder. På grund av dålig lönsamhet är nu verksamheten nedlagd. 


Viss försäljning kan komma att ske vid växtmarknaderna höst och vår som arrangeras av TA Skånekretsen. 

Jag kommer att vara mycket restriktiv gällande långväga engagemang som föreläsare.

Vänliga hälsningar
Eric Wahlsteen


Sortförteckningar
 
Här listas en del av det som sålts de senaste åren. Tyvärr finns det inte någon komplett förteckning av allt som sålts sedan 2008.