ประวัตินายกรัฐมนตรีของไทย

ประวัตินายกรัฐมนตรีคนที่ 1
 
 
 
 
 

นายกรัฐมนตรี คนที่ 1 พระยามโนปกรณ์นิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์) 

ดำรงตำแหน่ง

สมัยที่ 1: 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 – 9 ธันวาคม พ.ศ. 2475 (ลาออก)

สมัยที่ 2: 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 - 1 เมษายน พ.ศ. 2476 (ลาออก)

สมัยที่ 3: 1 เมษายน พ.ศ. 2476 - 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476 (รัฐประหารโดยพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา)

สมัยถัดไป พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) 

เกิด 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2427  

จังหวัดพระนคร ประเทศไทย 

ถึงแก่อสัญกรรม 1 ตุลาคม พ.ศ. 2491 (64 ปี)

ปีนัง ประเทศมาเลเซีย 

สมรสกับ คุณหญิงมโนปกรณนิติธาดา (นิตย์ สามเสน)
 

 

ประวัตินายกรัฐมนตรีคนที่ 2

 
 
นายกรัฐมนตรี คนที่ 2 พันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) 

ดำรงตำแหน่ง

สมัยที่ 1: 21 มิถุนายน พ.ศ. 2476 – 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476

สมัยที่ 2: 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476 - 22 กันยายน พ.ศ. 2477

สมัยที่ 3: 22 กันยายน พ.ศ. 2477 - 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2478

สมัยที่ 4: 9 สิงหาคม พ.ศ. 2480 - 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480

สมัยที่ 5: 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 - 11 กันยายน พ.ศ. 2481 (ยุบสภา)

สมัยก่อนหน้า พระยามโนปกรณ์นิติธาดา 

สมัยถัดไป จอมพล ป. พิบูลสงคราม 

เกิด 29 มีนาคม พ.ศ. 2430

พระนคร, ประเทศไทย 

ถึงแก่อสัญกรรม 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2490 (59 ปี)

สมรสกับ ท่านผู้หญิงบุญหลง พลพยุหเสนา 

 

ประวัตินายกรัฐมนตรีคนที่ 3
 
 
นายกรัฐมนตรี คนที่ 3 จอมพลแปลก พิบูลสงคราม (แปลก ขีตตะสังคะ) 

ดำรงตำแหน่ง

สมัยที่ 1: 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481 – 6 มีนาคม พ.ศ. 2485สมัยที่ 2: 7 มีนาคม พ.ศ. 2485 - 1 สิงหาคม พ.ศ. 2487 (ลาออก)

สมัยที่ 3: 8 เมษายน พ.ศ. 2491 - 24 มิถุนายน พ.ศ. 2492 (ลาออก)

สมัยที่ 4: 25 มิถุนายน พ.ศ. 2492 - 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 (รัฐประหาร)

สมัยที่ 5: 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2492 - 6 ธันวาคม พ.ศ. 2494

สมัยที่ 6: 6 ธันวาคม พ.ศ. 2494 - 23 มีนาคม พ.ศ. 2495

สมัยที่ 7: 24 มีนาคม พ.ศ. 2495 - 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 (ลาออกตามวาระ)

สมัยที่ 8: 21 มีนาคม พ.ศ. 2500 - 16 กันยายน พ.ศ. 2500 (การทำรัฐประหารนำโดยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์)


สมัยก่อนหน้า พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) (พ.ศ. 2481)

นายควง อภัยวงศ์ (พ.ศ. 2491) 

สมัยถัดไป ควง อภัยวงศ์ (พ.ศ. 2487)

พจน์ สารสิน (พ.ศ. 2500) 

เกิด 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2440

จังหวัดนนทบุรี ประเทศไทย 

ถึงแก่อสัญกรรม 11 มิถุนายน พ.ศ. 2507 (66 ปี)

ตำบลซากามิโอโน ชานกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 

สังกัดพรรค พรรคเสรีมนังคศิลา (พ.ศ. 2498) 

สมรสกับ ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม (พันธุ์กระวี)

 

 ประวัตินายกรัฐมนตรีคนที่4

 
 

นายกรัฐมนตรี คนที่ 4 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ดำรงตำแหน่ง 17 ธันวาคม 2551 - ปัจจุบัน

ยู่ในวาระ 


เริ่มดำรงตำแหน่ง

17 ธันวาคม พ.ศ. 2551 

สมัยก่อนหน้า สมชาย วงศ์สวัสดิ์ 

หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ 

อยู่ในวาระ 

เริ่มดำรงตำแหน่ง 

5 มีนาคม พ.ศ. 2548 

สมัยก่อนหน้า บัญญัติ บรรทัดฐาน 

เกิด 3 สิงหาคม พ.ศ. 2507 (อายุ 44 ปี) ที่

เมืองนิวคาสเซิล สหราชอาณาจักร 

สังกัดพรรค พรรคประชาธิปัตย์ 

สมรสกับ ผศ.ดร.พิมพ์เพ็ญ เวชชาชีวะ 

ศาสนา พุทธ 

 

ประวัตินายกรัฐมนตรีคนที่ 5

 
 
 

นายกรัฐมนตรี คนที่ 5 พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 

ดำรงตำแหน่ง
สมัยที่ 1 : 3 มีนาคม พ.ศ. 2523 – 19 มีนาคม พ.ศ. 2526 (ยุบสภา)

สมัยที่ 2 : 30 เมษายน พ.ศ. 2526 - 4 สิงหาคม พ.ศ. 2529 (ยุบสภา)

สมัยที่ 3 : 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529 - 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531 (ยุบสภาให้มีการเลือกตั้งทั่วไป

สมัยก่อนหน้า พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ 

สมัยถัดไป พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ 

เริ่มดำรงตำแหน่งเป็นองคมนตรี ตั้งแต่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2531 

เกิด 26 สิงหาคม พ.ศ. 2463 (อายุ 88 ปี) ที่ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 
ศาสนา พุทธ