welcome

  Художник: Цветомира  Николова
                                                                              
           
Добре дошли в сайта  bookterrace!
      
 Този сайт е предназначен като електронна притурка, която да осигурява достъп до допълнителни материали и информация, свързани със заниманията по преводна художествена литература (западноевропейски, руски, американски и други автори).
Основната целева група са студентите, изучаващи чужди/преводни литератури в НАТФИЗ, но сайтът е отворен за всички, които имат образователни,учебни  и любителски интереси в тази област.
Предвид все по-широката адуиовизуализация на съвременната култура, преобладаващата част от  материалите в  сайта са под формата на  mp3 аудиофайлове.  Те са замислени като съставни части на една литературна аудио-антология - АУДА. 
 
АУДА съдържа аудиозаписи на откъси  от литературни текстове (в  българския им превод),  с които  студентите имат възможност да се запознаят в извънаудиторно време.  Целта е говореното за литерура да се съчетае по-плътно с  ПРЕКИЯ ДОСЕГ до литературата. 
 
Сайтът bookterrace  се развива в движение. Селекциите в Ауда-картотека и в Седмичния избор на Йота се променят и обновяват всяка събота.
        Всички материали в този сайт се публикуват с некомерсиална образователна цел.
Аудиозаписите в АУДА са осъществени на доброволни начала от Йота и приятели :-)  
С поздрав,      
Iota/ Йота  (Искра Николова)     

                                                                           


                                      
 

Записи можете да слушате на моя youtube канал:

 
http://www.youtube.com/user/IotaINK

или да изтеглите от подстраница

 АУДА-КАРТОТЕКА (горе в ляво).
                                                 СЕЛЕКЦИИТЕ  И  СЕДМИЧНИЯТ ИЗБОР НА ЙОТА
СЕ ПРОМЕНЯТ И ОБНОВЯВАТ ВСЯКА СЪБОТА.