ภาพ-สิบสองปันนา-๓

 ชิมชา หลายรส

 ใช้รถกอล์ฟ พาเที่ยว

 หน้าป้าย วิทยาลัยพุทธศาสนามณฑลยูนาน

 อาหารเย็นที่สิบสองปันนา

 การแสดง "เมืองพาราณสี"

 ความเจริญของพุทธศาสนา

 ความอุดมสมบูรณ์

 นกยูง

 สายสัมพันธ์ ลำน้ำโขง

 ดูงานโรงเรียนประจำจังหวัด

Comments