Architectuur

De boog van Constantijn is behoorlijk groot: 21 meter hoog, 25.9 breed en 7.4 meter diep. Het is daarmee de grootste triomfboog van Rome. Op de foto hiernaast kun je goed zien hoe groot dat nou echt is.
De boog staat vlakbij het Colosseum, dat ook te zien is aan de rechterkant van de foto hiernaast.

Vorm

De boog is zoals eerder gezegd 25.9 bij 21 bij 7.4 meter. Er zitten drie doorgangen in: een grote in het midden en twee kleinere aan de zijkanten. Die in het midden is 11.5 meter hoog en 6.5 meter breed, terwijl die aan de zijkanten 'maar' 7.4 bij 3.4 meter zijn. Het stuk boven de doorgangen bestaat uit bakstenen en marmer.
Het ontwerp is niet van Constantijn zelf: het ontwerp van de boog is hetzelfde als dat van de honder jaar oudere boog van Septimius Severus op het Forum Romanum. De onderkant van de boog zelf is misschien een stuk van een ouder gebouw, maar dat is niet zeker. De boog staat op de Via Triumphalis, de weg waar keizers overheen gingen bij triomftochten.

Versieringen

Op de boog staan veel versieringen, maar de meeste daarvan zijn niet origineel. De reliëfs en beelden komen uit oudere tempels, gemaakt door de eerdere keizers Trajanus, Hadrianus en Marcus Aurelius. Dit is misschien gedaan omdat de architecten geen tijd hadden om nieuwe te maken (de boog moest binnen 3 jaar gebouwd worden) of om Constantijn bij die anderen in het rijtje van "goede keizers" te zetten. 

De belangrijkste inscriptie staat boven de doorgang in het midden. De inscriptie is aan allebei de kanten van de boog hetzelfde. Naast deze inscriptie, boven de kleinere doorgangen, staan steeds twee reliëfs (acht in totaal dus). Deze reliëfs zijn gejat uit oudere gebouwen en laten keizer Marcus Aurelius zien terwijl hij verschillende dingen doet: de stad verlaten, geld uitdelen, gevangenen ondervragen, enz. Deze reliëfs zaten vroeger waarschijnlijk samen met drie andere panelen, die nu in een museum liggen, op een gebouw om Marcus' winst in een oorlog te vieren. Op het reliëf waarop hij geld uitdeelt stond vroeger ook zijn zoon Commodus, maar die is weggehaald omdat hij tot 'onpersoon' verklaard werd. Bovenop elk van de vier zuilen aan elke kant staat een (gejat) beeld van een Dacische gevangenen. Deze afbeeldingen zijn goed te zien op de close-up hiernaast.
Er zijn ook twee panelen, elk 3 meter hoog, aan de kanten waar geen doorgangen zitten. Die zijn net als de beelden uit Trajanus' tijd en beelden zijn Dacische oorlogen uit.

De belangrijkste façades zien er aan elke kant hetzelfde uit: vier Korintische zuilen van geel marmer (een is verplaatst naar de basiliek van Sint-Jan van Lateranen en is vervangen door een witte zuil). Op de basissen van de zuilen staan afbeeldingen van soldaten, barbaren en overwinningsfiguren. In de hoeken van de centrale poort staan riviergoden en trofeeën.
Direct boven de kleine poorten staan ronde reliëfs met een diameter van ± 2 meter uit de tijd van Hadrajanus, die de jacht en offers uitbeelden. Hadrajanus' gezicht is vervangen door die van Constantijn, Lucinius en Constantius I. Ook staan er op de zijkanten van de boog zulke reliëfs met daarop de zon en de maan - die zijn wel in Constantijns tijd gemaakt.
Onder de ronde reliëfs loopt een fries over de boog van de ene naar de andere kant met afbeeldingen van Constantijns oorlog tegen Maxentius (de reden dat de boog überhaupt gebouwd is). 

Aan de binnenkant van de grote doorgang zitten twee panelen, een aan elke kant, uit Trajanus' tijd, van hetzelfde gebouw waar ook de eerder genoemde panelen aan de zijkanten van de boog vandaan komen.

Inscripties

Op de façades van de poort staat boven de centrale doorgang de inscriptie hiernaast. De inscripties waren geschreven met bronzen letters, maar die zijn er niet meer, dus alleen de gaten waar ze inzaten zijn er nog. De tekst is als volgt: IMP · CAES · FL · CONSTANTINO · MAXIMO · P · F · AVGUSTO · S · P · Q · R · QVOD · INSTINCTV · DIVINITATIS · MENTIS · MAGNITVDINE · CVM · EXERCITV · SVO · TAM · DE · TYRANNO · QVAM · DE · OMNI · EIVS · FACTIONE · VNO · TEMPORE · IVSTIS · REM-PVBLICAM · VLTVS · EST · ARMIS · ARCVM · TRIVMPHIS · INSIGNEM · DICAVIT. Dat betekent:
Aan keizer Caesar Flavius Constantijn, de grootste, vrome en gezegende Augustus, hebben de Senaat en het volk van Rome, omdat hij door goddelijke inspiratie en zijn grote geest met zijn leger in een rechtvaardige strijd de staat zowel  van een tiran als van zijn aanhangers in één keer heeft bevrijd, deze boog versierd met triomfen gewijd.

De woorden 'iustinctu divinitatis' zijn controversieel: volgens christenen gaat het over zijn visioen (zie 'Constantijn'), maar hij was toen de boog gebouwd werd nog niet officieel christelijk. Dat was misschien wel de bedoeling: zorgen dat het voor zowel christenen als heidenen aanvaardbaar was.

Aan de binnenkant van de grote doorgang staat "LIBERATORI VRBIS" (bevrijder van de stad) en "FUNDATORI QVIETIS" (stichter van vrede), om te benadrukken dat Constantijn geen veroveraar maar juist een bevrijder was.
Boven de kleine poorten staat nog "VOTIS X - VOTIS XX" en "SIC X - SIC XX". Dat slaat op Constantijns tien- en twintigjarige jubilea, en het laat zien hoe oud de poort is.
Comments