Lavameel: Lava+


We hebben een nieuwe website: www.biosolutions.bio
Lavameel: het beste die er is om uw grond te bemesten met mineralen.


Thomson Cameron met de resultaten van bemesting met lavameel op zijn onvruchtbare grond in Scotland. In grote delen van Schotland is de grond ongeschikt om gewassen te telen. De grond is er arm, te zuur en de weersomstandigheden zijn soms extreem…behalve als je lavapoeder gebruikt.  Specialisten van over de gehele wereld komen kijken. Zijn vrouw zegt dat het probleem is dat deze geleerden zijn methode te eenvoudig vinden.

 

Lava+ maakt uw bodem terug gezond en vol leven.

Veruit het goedkoopste en meest efficiënte middel om uw bodem terug gezond te maken is het bemesten met lavameel. Lavameel is de beste grondverbeteraar.

Goed koken met ontbrekende ingrediënten lukt niet!

Wie wenst te koken verzamelt eerst al zijn ingrediënten en begint pas daarna. Het ontbreken van één ingrediënt of er te weinig van hebben gaat ten koste van de kwaliteit van het gerecht.
Dit is ook zo met de mens, dier en plant. In de plant gebeuren continu duizenden verschillende chemische omzettingen door enzymen. Bij iedere chemische reactie heeft de plant enkele welbepaalde mineralen nodig. Om vitamine C aan te maken heeft de plant koper nodig en cobalt voor vitamine B12. Om de buitenwanden van de plant sterk te houden en ze zo te beschermen tegen insecten heeft de plant silicium nodig, wanneer er in de bodem geen selenium aanwezig is neemt de plant het giftige kwik op uit de bodem enz. 
Zo zijn ALLE meer dan 60 verschillende mineralen die de plant nodig heeft onmisbaar om volwaardig uit te groeien.

Planten groeien weliswaar gestimuleerd door de kunstmest, maar ze hebben wel een tekort aan essentiële sporenelementen. 160 jaar kunstmest hebben de bodems in het Westen sterk uitgeput. Men oogst 60 mineralen en strooit er slechts enkele terug. Er zijn slechts een 16 tal mineralen in voldoende hoeveelheden aanwezig. Vandaar dat de planten niet zo gezond zijn en voortdurend gesproeid moeten worden met allerlei producten om de opruimers van de natuur af te weren.
Ook de mens ontbreekt veel mineralen (en hierdoor ook vitamines) en krijgt daar allerlei ziekten door. Vandaar onder andere de steeds sterkere toename van allerlei ziekten. Zo zijn het aantal kankergevallen in 10 jaar tijd in België met 80% gestegen. Een belangrijk deel hiervan is toe te schrijven aan het gebrek aan mineralen in onze voeding. Sommige wetenschappers beweren dat voldoende mineralen in de voeding zelfs nog belangrijker is dan de vitamines. In feite gaat het samen. Te weinig mineralen in het voedsel is ook voedsel met te weinig vitamines.
Lees hier over de gevolgen van kunstmest: kunstmest.

* Alle mineralen en sporenelementen zijn aanwezig in de goede verhouding
Lava+ is voor 100% oergesteentepoeder van vulkanen. Lava+ is veel meer dan de som van al zijn bestanddelen. Het bezit ook eigenschappen die de chemicus nog niet kan definiëren, maar die de gebruiker van Lava+ wel bemerkt. Het is algemeen bekend dat lavagrond de beste grond is. Dit is omdat het alle mineralen en sporenelementen in de goede verhouding heeft en dit zijn er meer dan 80 verschillende! Lava+ bevordert de bodemstructuur door de vorming van klei-humus-complexen en zorgt zo voor de humusopbouw in de bodem. De grond wordt in de loop der jaren lichter om te bewerken. Hiermee stijgt het vermogen van de grond om voeding en water vast te houden. Dus een reductie van het nitraatverlies in de bodem. Lava+ verbetert de structuur van alle gronden, zowel van lichte zandgrond, veengrond als zware kleigrond. Door het verbreken van de onderlinge verbinding tussen de fijne kleideeltjes wordt de grond ruller.

* Het bodemleven explodeert van de gunstige bacteriën en schimmels en helpen de planten op allerlei manieren.
Lava+ aangebracht op landbouwgrond maakt een wereld van verschil. Het zorgt er niet alleen voor dat de planten de nodige zeldzame sporenelementen krijgen, maar de gunstige schimmels en bacteriën exploderen in aantal bij een hermineralisatie van de bodem. Net als bij mens, dier en plant zijn mineralen essentieel. In de bodem zijn deze onontbeerlijk in het voortbestaan van het microleven. Dit microleven staat volledig ter beschikking van de planten. Er ontstaat een soort wisselwerking. De planten leveren de suikers en krijgen in ruil voedingsstoffen van de schimmels en bacteriën. Deze kunnen veel beter de voeding uit de bodem halen dan dat de planten dat kunnen. Andere bacteriën maken zware metalen onschadelijk, brengen stikstof in de bodem, maken ziekmakende bacteriën en schimmels onschadelijk enz.

* Een dode bodem zorgt voor kleinere planten die veel vatbaarder zijn voor allerlei ziekten, schimmels en insecten.
Is de bodem dood dan moeten de planten alles zelf doen en groeien de verkeerde bacteriën en schimmels. Dit is veel moeizamer voor de plant zodat ze kleiner, trager en minder gezond opgroeit. Ze staan er ook alleen voor wanneer ze door ziekten worden belaagd.
Een bodem wordt voornamelijk beoordeeld op zijn chemische samenstelling en niet op zijn biologische eigenschappen, maar de biologische eigenschappen zijn zeker even belangrijk, zoniet belangrijker.

* Met Lava+ bemeste planten zien er in alle opzichten veel beter uit: groter, vroeger rijp, gezonder en smakelijker.
Van tientallen mineralen die ieder jaar beetje bij beetje verdwijnen uit de bodem en die nooit worden aangevuld is geweten dat deze essentieel zijn voor gezonde gewassen. Testen met Lava+ aangebracht op landbouwgrond of grassen geven duidelijk een grotere opbrengst met meer suikers, zetmeel en een hoger BRIX gehalte. Ze zijn ook nog eens groter, eerder rijp, smakelijker en bewaren langer. Daarbij zijn ze veel gezonder voor mens en dier.
Lava+ regelt ook de pH.
Lava+ bevat veel silicium dat geleidend werkt. Hierdoor krijgt de plant hogere energiestromen en er zal er meer en een betere fotosynthese plaats vinden.

Door de hogere mineralisatiegraad wordt het water beter vastgehouden, zodat de planten steviger zijn en minder snel uitdrogen. Dit zorgt er ook voor dat ze veel langer bewaren. Ze weerstaan ook beter aan enkele graden vorst.

* De gewassen zijn minder vatbaar voor insecten.
Lava+ bevat veel kiezelzuur, wat voornamelijk uit silicium bestaat. Silicium verhoogt de stevigheid van de celwanden
van de planten en daardoor is de plant steviger en weerbaarder tegen ziekten en insecten. Silicium zorgt ervoor dat d
e gewassen duidelijk gezonder zijn, waardoor ze minder vatbaar voor schimmels en insecten zijn. Insecten hebben geen pancreas en bezitten daardoor niet de juiste enzymen om het hoger suikergehalte van de gezonde planten te verteren. Daarom zullen ze veel minder gezonde planten aanvallen.

* Lava+ bevat 15% kalk en halveert het gebruik van meststoffen.
Lava+ zorgt voor evenwicht in de bodem. Het geeft langzaam zijn mineralen vrij en heeft daardoor een langdurende werking. Het verbetert ook het watervasthoudend vermogen van de bodem en spoelt niet uit. Dit maakt het mogelijk om het voor meerdere jaren ineens toe te dienen. Lavameel verhindert veel beter de uitspoeling van nitraat naar het grondwater dan kalk.
Bodems met lavameel zorgen voor de humusopbouw in de bodem. De grond wordt in de loop der jaren lichter om te bewerken.
Lava+ heeft een heel groot adsorbtievermogen. D.w.z. dat ze de ionen K, Ca, Mg, Na, NH3 en sporenenlementen in grote hoeveelheden aan zich kunnen binden en pas dan vrij geven als de concentratie in de bodem van één van deze elementen afneemt. Zo zorgen de kleimineralen voor een constante toevoer van allerlei voedingsstoffen in een gedoseerde vorm.

* Sporenelementen onmisbaar voor alle leven.
Planten én het menselijk lichaam hebben vele tientallen sporenelementen nodig. Alle sporenelementen in het menselijk lichaam samen passen in een theelepeltje, maar zonder kunnen we niet leven. Alle biologische reacties worden in gang gezet door enzymen. Deze worden op hun beurt geactiveerd door sporenelementen. Enzymen en sporenelementen vormen een hechte relatie die aan de basis staan van alle biochemische processen. Wanneer deze processen teveel verstoord worden door vervuiling en tekorten, ontstaan er allerlei ziektesymptomen, zowel bij planten als bij de mens. Men kan hierdoor zelfs geestelijke problemen krijgen. Zonder magnesium kan het gelukshormoon serotonine niet aangemaakt worden en dit veroorzaakt depressiviteit en andere geestelijke problemen, enz. 

Mineraliseer uw bodem, dit is de beste bemesting!

Let op! U hebt wel degelijk lavameel nodig en geel lavagruis. Lavameel is zeer fijn en wordt snel door het bodemleven opgenomen. Lavagruis is veel grover en het duurt honderden jaren alvorens het volledig is opgenomen. Het lukt ook met lavagruis, maar dan moet je er overdreven veel van toedienen. Wij verkopen dit om zware kleigronden losser te maken van structuur.

Klik hieronder op het 2 minuten durende filmpje van Cameron Thomson

YouTube-video
Lava+ op de verschillende gewassen.
* gras met Lava+.
Gras die bemest is met Lava+ is veel gezonder voor de koeien en de paarden. Ze worden hierdoor ook veel minder ziek
en er zijn ook minder problemen allerhande zoals vruchtbaarheid. Hun spijsvertering wordt veel beter, wat de basis is van een goede gezondheid. De koeien geven meer melk met minder krachtvoer. Lava+ zorgt ervoor dat het gras zich aanmerkelijk dieper gaat wortelen. De grasmat wordt dichter van structuur en krachtiger en er ontstaat een duidelijke toename van de groei van het gras. Hierdoor krijgt het onkruid geen ruimte om te groeien. Het gras is daardoor beter bestand tegen ziekte's en overwintert veel beter.
Ook de groei van mos vermindert aanzienlijk en de regenwormen vermeerderen zich veel sneller.


* druiventeelt:
Vooral bij druiventeelt heeft Lava+ een heel positieve werking. Ook lavazand biedt heel veel voordelen. Zwaardere gronden kunnen hierdoor beter bewerkbaar worden gemaakt. Omdat zanddeeltjes poreus zijn, zijn ze niet alleen in staat om water op te slaan (24-28%) maar blijken ze ook in staat om de overdag opgenomen warmte van de zon en/of lucht over een langere tijdspanne op te slaan. Exacte metingen hebben uitgewezen dat op vergelijkbare percelen, de temperatuur 's morgens steeds 5 graden hoger zijn dan bij een onbedekte bodem. Vooral in de fruitteelt en in de wijnbouw kan men hierdoor beter resultaten behalen, ondermeer een vervroegde oogstperiode. Om een opp. van 100m² te bedekken heeft men ongeveer 250kg lavazand nodig (zie lavazand op deze website).
Wespen houden van druiven, wanneer deze met Lava+ worden bestoven, dan worden deze ervan weerhouden hiervan te eten.

* rozen:
Vooral rozen zijn gevoelig voor aanvallen van insecten en schimmelziekten, waardoor Lava+ ook hier een goede hulp kan bieden.


Lava+ tegen ziekten, schimmels, bacteriën en parasieten.

Insecten en ziekten fysisch bestrijden met lavameel:
Krijgen we bijv. met luizen of rupsen te maken, dan kunnen we ingrijpen door met Lava+ te bestuiven. Met behulp van zogenaamde poederverstuivers worden de insecten rechtstreeks bestoven. Lava+ werkt zeer effectief tegen bladluizen (het fijne poeder verstikt ze), ook tegen meeldauw en andere zwamziekten. Het poeder kruipt tussen de gewrichten en ze worden geïmmobiliseerd. Ook slakken vluchten voor Lava+.
Niet alleen verdrijft bestuiving op het gewas de insecten en ziekten, het werkt ook bladversterkend en als bladvoeding. Lava+ kruipt in de fijnste poriën van het blad en de sporenelementen die erin zitten worden zo gemakkelijk door de planten opgenomen. Kan ook preventief tegen schimmels gestrooid worden (werkt goed door het uitdrogend effect). Bij de eerstvolgende regenbui spoelt het Lava+ van de bladeren en wordt op die wijze aan het bodemleven toegevoegd.

Meeldauw en andere zwamziekten:
In de fruit-, aardappel- en wijnteelt wordt lavameel men al met succes toegepast tegen meeldauw of andere zwamziekten.

Compostering:
Als compostversneller dient de composthoop met 10kg Lava+ per m³ behandeld te worden. Dit verhindert de vieze geuren en de komst van vliegen. Ook verbetert Lava+ de kwaliteit van de compost doordat het de voedingsstoffen aan zich kan binden, zodat deze niet verloren gaan. Indien er geen Lavameel wordt toegediend dan vervliegt een belangrijk deel van de belangrijke voedingsstoffen (tot 50% van de stikstof!).

Lava+ in drijfmest:
Lava+ toevoegen in drijfmest is een methode die 20 jaar geleden ontwikkeld werd in Oostenrijk en reeds met opzienbarende resultaten wordt toegepast in Oostenrijk, Zwitserland en Zuid-Duitsland en recent ook in Nederland.
Voeg tijdens het mixen van de mest 20 tot 40kg Lava+ in de mest. Binnen 10 seconden reageert de mest op Lava+. De geur verdwijnt en de stikstof wordt vastgelegd. De Lava+ bezinkt niet en geeft later zijn mineralen vrij aan het land.
De sporenelementen in Lava+ bevorderen de omzetting (door fermentatie) in de drijfmest. Door dit fermentatieproces krijgt drijfmest een hoger percentage gebonden stikstof, nitraat en fosfaat. Deze homogene mest zorgt ervoor dat de meststof beter opneembaar is voor het bodemleven.
Lava+ gaat ook het schuim op de mest tegen.

Lava+ halveert het gebruik van meststoffen:
Bij het bemesten met Lava+ mag u de toediening van kunstmest of stalmest halveren. Teveel stikstof in de bodem, ook van stalmest maakt de bodem, het water, de planten, de dieren en de mensen ziek.
Als de plant stikstof toegediend krijgt, dan krijgt de plant een groeistoot. Tezamen met die groeistoot heeft de plant dan veel mineralen en sporenelementen nodig, maar die moeten dan wel aanwezig zijn. Lava+ is geen vervanger voor NP-kunstmest, maar verhoogt wel de effectiviteit van deze meststoffen.
Wenst u de beste mest die er is neem dan zeevogelguano, klik hier: zeevogelguano, de beste humus: wormenmest

Lava+ vervangt kalk:
Bij het bemesten van voldoende Lava+ is het gebruik van kalk overbodig of kan sterk beperkt worden. Lava+ zorgt voor evenwicht in de bodem en bevat 15% kalk die slecht langzaam wordt afgegeven. Het nadeel van het strooien met kalk is dat het sporenelementen vast legt, zoals bijv. mangaan en dit geeft bij koeien problemen met de vruchtbaarheid.
Een ander groot nadeel van kalk is dat het stikstof doet vervluchtigen. De kalk die achteraan de boxen gestrooid wordt komt voor het grootste deel in de put terecht. Hier vormt het een reactie met ammonium stikstof, waardoor er ammoniak ontstaat die vervluchtigt. Deze snel opneembare stikstof uit de mest gaat dus de lucht in en is een direct verlies.
Voor elke 1.000kg kalk in de boxen met 95% calciumcarbonaat mag men rekenen op een vervluchtiging van +/-140kg stikstof.
Kalk veroorzaakt schrale spenen.
Jaarlijks strooit men kalk om de pH te verhogen. Deze verzuring ontstaat meestal door bemesting. Er wordt zoveel kalk toegevoegd dat de verhouding tussen calcium en magnesium totaal verdwijnt.

Hoe is men gekomen tot de moderne landbouw?
De moderne landbouw is gebaseerd op de studie van Justus van Liebig in 1840, waarbij hij voorstelde om de bodem te bemesten met NPK in de juiste verhouding. Later in zijn leven zag hij in dat hij verkeerd was en zei verder: "de moderne landbouw gaat ten onder door de roofbouw op de grond." Deze latere schuldbekentenis werd door de chemische industrie én de universiteiten doodgezwegen.

Paramagnetisme
Dit is een oude vergeten kennis. Wanneer u het paramagnetisch getal, het CGS-getal genaamd, van uw grond verhoogt, dan kan dat zorgen voor een belangrijke extra opbrengst, zonder meststof of andere toevoegingen. Paramagnetisme is goed voor alle leven. Zelfs al is het een dunne strooilaag, de planten gaan er naar op zoek.
De specialist hierin is Philip Callahan die ook een toestel gemaakt heeft om dit te meten. Om een idee te geven, een grond met een paramagnetisch getal van 200 wordt beschouwd als zijnde goed, 300 als zijnde zeer goed. Onze lava+ heeft een getal van 850!
Het is algemeen geweten dat lavagrond de beste grond is, maar de lava in IJsland heeft slechts een CGS getal van 20. Een paramagnetisch getal van 850 is uitzonderlijk goed en zal een extra boost geven aan uw gewassen.
Paramagnetische krachten zorgen er ook voor dat de sapstromen in de planten op en neer gaan. Ze zouden ook de "aura" van de plant stimuleren en versterken, waardoor de insecten wegblijven aangezien ze enkel de zwak stralende planten opruimen.
Paramagnetisme stimuleert ook de celdeling bij planten wat de groei stimuleert. Planten groeien beter in stenen potten dan in plastieken en dat is omdat een stenen bloempot paramagnetisch geladen is.
Wens je het paramagnetisme van uw grond te verhogen? Voeg er dan lavameel of lavagruis aan toe.

Voordelen van Lava+:
* is goedkoop
* 100% natuurlijk en zonder enige bijwerking
* bevat ALLE mineralen en sporenelementen die iedere plant nodig heeft
* zorgt voor een halvering van het toedienen van meststoffen
* zorgt voor grotere, sneller groeiende, lekkerdere, gezondere, langer bewarende en minder door insecten en ziekten aangetaste gewassen
* weerstaan beter aan enkele graden vorst
* vervangt kalk en hiermee ook de nadelen
* zorgt voor een explosie van bioleven in de bodem, die volledig ten dienste staat van de planten
* werkt zowel snel als traag en je kan er nooit teveel van geven
* de consumptie is niet alleen gezond voor de plant, maar ook voor de dieren
* neutraliseert schadelijke elementen in de bodem, zoals schadelijk organismen en zware metalen
* belet het uitspoelen van voedingstoffen
* verbetert de structuur van alle gronden
* vermindert de groei van mos aanzienlijk
* en vele andere toepassingen: op compost, in drijfmest, in de stallen...

Te gebruiken hoeveelheden:
* akkerbouw: 800-1.000kg/ha en 500kg per jaar als onderhoudsbeurt
* grasland: 1.000 - 2.000kg/ha
* glasteelt: 5.000 kg/ha
* groententeelt:750kg/ha als onderhoudsbeurt
* moestuin: 20kg Lava+ per 60/80m²
* fruitteelt: 4.000kg/ha en 1.000kg/ha onderhoudsbeurt
* bomenteelt: 5 à 10kg per boom of 0,5 - 2kg/m²
* substraatteelt: 5 - 20kg per m³
* kamerplanten: 1 eetlepel per pot
* rozen en heesters: 0,5kg per plant
* stallen: 60 gram per koe
* insecten, bladluis en schimmelziekten: 500kg/ha verstuiven
* composthoop: 10 - 20kg per m³
* voetbaden: 1kg per 100 liter water

Wanneer de gronden zeer arm aan mineralen zijn en volledig gehermineraliseerd worden kan men eenmalig de aangewezen hoeveelheden verdubbelen.

Praktische informatie
 

Verpakking: * zakken van 20kg

                     * big bags van 1.000kg


We leveren in gans België en Nederland)

Voor de leveringskosten klik op de zijbalk "contact of bestelling"

        100% lavameel

zakken van 20kg

big bag van 1.000kg

tweede big bag van 1.000kg

 bulk  

17€

15€ (vanaf 5 zakken) BTW inbegr.

 390€ (geleverd) excl. BTW

 369€ (geleverd) excl. BTW

uiterst voordelige prijzen
        22% lavameel en 78% lavagruis van 0-1mm (lavameel wordt snel opgenomen en het lavagruis geleidelijk aan).

zakken van 20kg

big bag van 1.000kg

tweede big bag van 1.000kg

 bulk  

/

 270€ (geleverd) excl. BTW

 250€ (geleverd) excl. BTW

 uiterst voordelige prijzen


Als u uw grond wenst te hermineraliseren vergeet dan de zeemineralen niet. Er zitten 90 mineralen in de goede verhouding in.
De mineralen worden heel snel opgenomen, je hebt snel resultaat en je hebt er slechts heel weinig van nodig.
1 theelepel per 5 liter water wekelijks of 50 gr per 100m² gazon na het maaien. Klik hier: zeemineralen
Ze kunnen zonder extra transportkosten meegeleverd worden.

Let op:
- Wij werken met echt lavameel en geen basaltmeel, bentoniet of een andere goedkope minderwaardige variant!


**********************************************************************************************************************************************************************************************************************
biologische teelt,
vermicompost
bemesting tomaten
bemesting druiven
biologische bemesting
organische meststoffen
organische bemesting
wormenmest
Ecostyle meststoffen
biologisch tuinieren
bio mest
biologische grond
natuurlijke mest
biologische moestuin
organische meststof
organische mest
rozen bemesten
moestuin bemesten
bemesting moestuin

bacteriën en schimmels
biologische fruitteelt
wormmest
natuurlijke meststoffen
voeding planten
organische mest kopen
biologische mest
organische mest
bemesting rozen
biologische meststoffen
bemesting aardbeien
bemesting groentetuin
aardbeien bemesten
aardbeien bemesting
bemesting uien
frambozen bemesten
bemesten moestuin
tomaten bemesten
mest moestuin
druiven bemesten

wat is organische mest
bemesten rozen
biologische tuingrond
mycorrhiza schimmel
biologische compost kopen
bio meststoffen
biologische kunstmest
mest voor moestuin
biologisch meststoffen moestuin
biologische mest kopen
voedingsstoffen voor planten
organische meststof gazon
goede compost