Welcome to Tubestorevn
Tubestorevn chuyên cung cấp bóng đèn điện tử Nos và Used.

Một số từ chuyên môn thường sử dụng :

- NOS = New Old Stock = bóng cổ chưa qua sử dụng.
- NIB = New In Box = bóng mới còn trong hộp.
- Used = đã qua sử dụng.
- Plate = dương cực đèn (phiến).
- Black plate = phiến đen.
- Gray plate = phiến xám.
- Ribbed plate = phiến gân.
- Smooth plate = phiến trơn.
- Black dust plate = phiến đen bẩn.
- Long plate = phiến dài.
- Getter = bộ phận thu hút hạt điện tử tự do trong đèn.
- Mica = bộ phận cố định các bản cực đèn.
- Tested strong = số đo mạnh.
- Test good = số đo tốt.
- Matched pair = cặp có số đo giống nhau.
- Matched quad = bộ có số đo giống nhau.
- Like new = như mới.
 

Trang web này không thường xuyên cập nhật,xin vui lòng tham khảo bóng mới nhất ở diễn đàn VNAV.


 VNAV Shop - Showrooms :          VINTAGE AUDIO & TUBES SHOP

 
Hoặc liên hệ điện thoại  :   A.Khánh  0982856660 

Địa chỉ :  57/54 Trần bình Trọng . Q.5  HCMC.* Preamp tubes : Đèn tiền khuếch đại
 
 
 
 12AX7 Amperex Bugle Boy
 
- Made in Holland
- Tested strong
- Matched pair
  

Price $105/pair (2.200.000vnd).

 

  12AY7 General Electric

- Made in USA
- Low noise tube
- Gray plates- Price $58/pair (1.200.000vnd).
 
 12AY7 RCA

- Made in USA
Branded Westinghouse
Matched Pair 


- Price $68/pair (1.400.000vnd).


 
 7247 Mullard

- Made in GT.Britain
- Branded EICO
- Matched pairPrice $105/pair (2.200.000vnd).


12AT7 Mullard

- Made in Great Britain
- Square getter
- Long plates Price $85/pair (1.800.000vnd).


12AX7 Mullard

- Made in Great Britain

Dual support O getter

- Long Plates


 Price $225/pair (4.800.000vnd). 
12AU7 Mullard

- Made in Great Britain
- Branded Daystrom
- Tested - Matched pair


Price $100/pair (2.100.000vnd). 
 12AX7 Siemens

- Made in Germany
- Double support getter

- Matched Pair

Price $100/pair (2.100.000vnd).


 
12AU7 Mullard

- Made in Great Britain 
- Branded Hammond - Code B
- Matched Pair


Price $100/pair (2.100.000vnd). 
ECC85/6AQ8 Siemens

- Made in West Germany
- Used - Test good
- Matched pair


Price $48/pair (1.000.000vnd). 7059

- NOS/NIB - Made in USA
- Disk getter
- Black plates - Gray plates


Price $28/pair (600.000vnd).
   
 
6DJ8/E88CC Amperex

- Made in Holland
- Branded HP
- Tested - Matched Pair
 

 Price $58/pair (1.200.000vnd).


JAN 5751/12AX7 G.E

- Made in USA
- Nos original boxes
- Low noise tube
- Ribbed plates
- Matched pair

Price $58/pair (1.200.000vnd).

 

JAN 6112 Sylvania

- Made in USA
- NOS Original boxes
- Gray plates


Price $14/pair (300.000vnd).
 

12AT7 Brimar

- Made in England
- Test good
- Matched Pair Price $70/pair (1.500.000vnd).


12AU7 Philips

- Made in Holland
- Tested good
- Matched pair


Price $98/pair (2.000.000vnd). 6DJ8/6922 Amperex 

 - Made in Holland
- Branded Buggle Boy
- Matched pair


Price $70/pair (1.500.000vnd).


5687 Tungsol

- Made in USA
- NOS/NIB
- Black Plates - D Getter


Price $86/pair (1.800.000vnd).

6N3P CCCP

- Made in CCCP
- Replace ECC85


Price $2,4/pair (50.000vnd).12AT7 Telefunken

- Made in West Germany
- Braded Fisher
- Matched Pair


Price $65/pair (1.400.000vnd).PCC88/7DJ8 Telefunken

- Made in Germany
- Bottom Diamond <>
- Matched Pair


Price $98/pair (2.000.000vnd)ECF80/6BL8 Siemens

- Made in Germany
- Double support Getter
- Matched Pair


Price $48/pair (1.000.000vnd)
6SN7 GTB Marconi

- Made in Canada
- Tested good
- Matched Pair


Price $40/pair (850.000vnd)6AN8A RCA

- Made in USA
- Gray plates


Price $38/pair (800.000vnd)12AU7 Daystrom

- Made in Great Britain
- Cod B by Mullard
- Matched Pair


Price $100/pair (2.100.000vnd).6922/6DJ8 Amperex

- Made in USA
- Gold Pin
- Matched Pair


Price $80/pair (1.800.000vnd).6SN7 Amperex

- Made in USA
- Black T Plates
- Matched Pair


Price $120/pair (2.500.000vnd).12AT7 Telefunken

- Made in West Germany
- Balanced 
- Matched Pair

Price $76/pair (1.600.000vnd).

To be continued ....
 
 EM84 Magic Eye

- Telefunken
- Mullard
- Valvo
- Tested like new


Price $24/tube (500.000vnd)      12AU7A Tung Sol

- Made in USA
- Horseshoe Getter
- Matched Pair


Price $38/pair (800.000vnd).


6AU6 G.E

- Made in USA
- Tested good
- Matched pairPrice $24/pair (500.000vnd).12AU7 Philips

- Made in Holland
-Tested good
- Matched pair


Price $98/pair (2.000.000vnd). 12AT7 Telefunken

- Made in West Germany
- Matched PairPrice $70/pair (1.500.000vnd)6BL8/ECF80 Amperex

- Made in Austria
- Double support Getter
- Tested good


Price $48/pair (1.000.000vnd).

7247 Mullard

 - Made in Great Britain
- Branded Hammond
- Tested - Matched pair

Price $100/pair (2.200.000vnd).
5692/6SN7 RCA

- Made in USA
- Red Base
- Test strong


Price $230/pair (5.000.000vnd).EF86 Mullard BVA

- Bristish Made
- Long Mesh Plate
- Square Getter
- Matched Quad - Matched Pair


Price $143/pair (3.000.000vnd)12AU7 IEC

- Made in England by Mullard
- Gray Plates 15mm
- Test good - Matched Pair


Price $96/pair (2.000.000vnd)ECF80/6BL8 Mullard

- Made in GT Britain
- Brand IEC
- Test good - Matched Pair


Price &58/pair (1.200.000vnd).7199 Hammond

- Made in USA
- Tested good


Price $80/pair (1.800.000vnd)7199 Sylvania

- Made in USA
- Like new
- Tested - Matched pair


Price $100/pair (2.100.000vnd).E55L/8233 Mullard

- Made in Great Britain
- Gold PinPrice $120/pair (2.500.000vnd).6AN8 IEC

- Made in Britain
- Gray Plates
- Tested


Price $48/pair (1.000.000vnd).6FQ7/6CG7 RCA

- Made in USA
- Gray Plates
- Test good

Price $76/quad (1.600.000vnd).12AV7 JHS Sylvania

- NOS/NIB
- Black plates
 

 
 
Price $9/tube  (200.000vnd).


 5687WB Philips

- Made in USA
- Black Plates
- Long Plates 17mm


Price $70/pair (1.500.000vnd).5879 RCA

- Made in USA
- NOS/NIB
Price $24/pair (500.000vnd).12AU7 Brimar

- Made in England
- Long plates - Square Getter
- Black plates - Matched pair


Price $100/pair ( 2.100.000vnd).


ECC81/12AT7 Mullard

- Made GT Britain
- Branded IEC
- Tested good - Matched Pair


Price $70/pair (1.500.000vnd).


6U8A Sylvania

- Made in USA
- Gray plates
- Tested good


Price $24/pair (500.000vnd).
5687 Tung Sol

- Made in USA
- Black Plates - Thin Plates
- Matched Pair - Square Getter

Price $100/pair (2.200.000vnd).12AU7 RCA

- Made in USA
- Trip Mica
- Tested good


Price $40/pair (850.000vnd).6U8A/6U8A/6KD8 RCA

- Made in USA
- Like new
- Black Plates


Price $28/pair (600.000vnd)EF86 Telefunken

- Made in West Germany
- Matched pair 
- Tested Strong


Price $96/pair (2.000.000vnd)ECF80/6BL8 Buggle Boy

- Made in Holland
- Tested good
- Matched Pair


Price $58/pair (1.200.000vnd).6AU8 Tungsol

- Made in USA
- NOS/NIB
- Black Plates

Price $38/pair (800.000vnd)6DJ8/E88CC Hewlett Packard

- Made in Holland
- Test good
- Matched Pair


Price $56/pair (1.200.000vnd).6SN7GTA Sylvania

- Made in USA
- Chrome Top
- Black T Plates


Price $80/pair (1.800.000vnd).12AT7 Westinghouse

- Made in Japan
- Gray Plates
- Matched Pair


Price $20/pair (450.000vnd).6350 RCA

- Made in USA
- Gray Plates
- Test good

Price $28/pair (600.000vnd).
* Power tubes : Đèn công suất807/CV124 Brimar

- Made in GT.Britain
- NOS/NIBPrice $200/quad (4.200.000vnd).6L6GB G.E

- Made in USA
- Tested Like New
- Black Plate


Price $200/quad (4.300.000vnd).12A6 RCA


- Made in USA
- Tested Good 


Price $14/pair (300.000vnd).6P3C CCCP

- Made in CCCP
- NOS (no box)


Price $4.8/tube (100.000vnd).

EL86/6CW5 Amperex

- NOS/NIB
- Made in Holland
- Orange Globe


Price $56/pair (1.200.000vnd)
E34L/EL34 JJ

_ Made in Slovak Republic
- Matched quad


Price $80/quad (sold).
7868 CONN

- Made in USA
- Gray platePrice $105/quad (2.200.000vnd).7868 RCA

- Made in USA
- Used - Tested GoodPrice $96/quad (2.000.000vnd).6L6GC Philips ECG

- Made in USA
- Test good
- Double Disc Getter


Price $256/quad (5.500.000vnd).6L6GA Sylvania

- Made in USA
- Smoke Glass
- Tested Strong


Price $230/quad (5.000.000vnd).6AS7 RCA


- Made in USA
- Tested good.


Price $120/quad (2.500.000vnd).6F6 RCA


- Made in USA
- NOS/NIB


Price $28/pair (800.000vnd).
EL86/6CW5 Amperex


- NOS/NIB
- Made in HollandPrice $120/quad (2.500.000vnd)

6L6 Manavox

- Made in USA
- Smoke Glass
- Tested


Price $80/pair (1.800.000vnd).
EL34/6CA7 Mullard


- Made in GT.Britain
- Brand Dynaco
- Tested good


Price $405/quad (sold).


ELL80/6UH8 Lorenz

- Made in Germany
- Test goodPrice $96/pair (2.000.000vnd).
6550 G.E

- Made in USA
- Gray Plate - 3 Getter
- Test good


Price $510/quad (11.000.000vnd).807 RCA

- Made in USA
-Tested goodPrice $105/quad (2.200.000vnd).6L6GC Philips


- Made in USA
- Tested good


 Price $256/quad (5.500.000vnd)
6B4G Tung Sol


- Made in USA
- Black Bottle - Foil D Getter
- Black Plates - Matched Pair

Price $180/pair (3.800.000vnd).6L6GC/6P3S Realistic

- Made in Russia
- New in Box
- Tested


Price $24/pair (500.000vnd)
EL84/6BQ5 Manavox

- Made in Germany
- By Siemens HalskerPrice $120/quad (2.500.000vnd).
6AS7G RCA

- Made in USA
- NOS/NIB
- Black Plates


Price $24/tube (500.000vnd)6P3S/6L6GC Realistic

- Made in Russia
- Test goodPrice $24/pair (500.000vnd).
* Rectifier tubes : Đèn nắn điện
GZ32/5V4G SEL Lorenz

- NOS/NIB
- Made by GermanPrice $140/pair (3.000.000vnd).5Y3 RCA

- NOS

- White boxes
- Black dust plates


Price $14/tube (300.000vnd).

6X4WA Sylvania

- NOS
- Black plates
- White boxes


Price $10/tube (215.000vnd).5U4G RCA

- Made in USA
- Black Plates
- NOS/NIB


Price $38/tube (800.000vnd).


5U4GB CONN

- Made in USA
- Test strong
- Balance


Price $15/tube (320.000vnd).5AS4 RCA

- Made in USA
- Black Dust Plates


Price $24/tube (500.000vnd).GZ31 Brimar

- Made in England
- Test good


Price $48/tube (1.000.000vnd).
EZ81/6CA4 Knight

- Made by Mullard
- Tested goodPrice $48/tube (1.000.000vnd).6X5GT Philco

- Made in USA
- Black Plates
- Tested good

Price $16/tube (350.000vnd).
GZ30/5Z4GT Mullard

- British Made
- Balanced
- Test good


Price $48/tube (1.000.000vnd).5Y3GT Toshiba

- NOS/NIB
- Gray platesPrice $10/tube (215.000vnd).


6AX5GT RCA

- Made in USA
- NOS/NIBPrice $17/tube (350.000vnd).EZ81/6CA4 Matsushita

- Made in Japan
- Used
- Tested good


Price $20/tube (420.000vnd).5U4GA/GB Lowrey

- Made in USA
- Black Plates
- Balance


Price $15/tube (320.000vnd).
5V4GA Heintz & Kaufman

- Made in USA
- Used - Tested good


Price $24/tube (500.000vnd).GZ30/5Z4G Brimar

- Made in England
- Matched Pair
- Balanced

Price $96/pair (2.000.000vnd).
EZ81/6CA4 Mullard

- Made in GT.Britain
- Tested goodPrice $48/tube (1.000.000vnd).6X5 Eico

- Made in USA (by G.E)
- Test good
- Balanced

Price $24/tube (500.000vnd).
5Y3 Hallicrafter

- NOS
- White boxes
- Black dust plates


Price $14/tube (300.000vnd).


6CA4 Coronado

- NOS/NIB
- Made in Japan
Price $19/tube (400.000vnd).


6CA4/EZ81 Eico

- Made by Mullard

- Tested very good


Price $48/tube (1.000.000vnd).6X5GT RCA

- Made in USA

- Gray Plate - Chrome Plate

- NOS/NIB

Price $24/tube (500.000vnd).

5U4G Bendix

- Made in USA

-  Black Plates


Price $70/tube (1.500.000vnd).5V4G RCA

- Made in USA

Used - Tested good


Price $24/tube (500.000vnd).EZ81/6CA4 Philco

- Made in USA
- Tested good


Price $28/tube (600.000vnd).
12X4 Ford

- Made in USA

- Black Plates - Square Getter


Price $28/tube (sold).


GZ32/5V4G Brimar

- Bristish Made

- Matched pair

Price $160/pair (3.500.000vnd).

 
Trang Web này không cập nhật thường xuyên,cần bóng loại nào xin quý khách liên hệ trực tiếp qua điện thoại.


Contact us :  tubestorevn@yahoo.com

Hp : Mr. Khánh  0982856660.

Add :  57/54 Trần bình Trọng - Quận 5 - HCM City.

godaddy hit counter
View My Stats