TRANG CHỦ

Cập nhật ngày 6/10/2011 
       SỞ GD-ĐT TỈNH SÓC TRĂNG                                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       TRƯỜNG CĐSP SÓC TRĂNG                                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN

TỔ MÔN CHUNG

Năm học 2011-2012

 I/. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 07/11/2006 của Bộ chính trị về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phát huy những kết quả đã đã đạt được trong giai đoạn 4 năm thực hiện Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08/9/2006 của Thủ tướng chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục.

 - Xác định chủ đề của năm học 2010-2011 là “Năm học tiếp tục đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo" nhằm " Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước ".

Hoạt động chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau :

II/.CÁC NỘI DUNG CỤ THỂ

1.Về công tác chính trị - tư tưởng:

             - Tất cả giảng viên tham gia học tập chính trị hè 100% qua đó nắm được các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác giáo dục. Học tập về Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII. Nắm được phương hướng phát triển GD-ĐT đến năm 2020, đánh giá của Tỉnh về hạn chế của ngành Giáo dục, qua đó định hướng cho công tác đào tạo bồi dưỡng của nhà trường.

             - Tiếp tục thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh . Thực hiện tốt việc làm theo, mỗi cá nhân có những nội dung phấn đấu rèn luyện cụ thể.

             - Tham dự các buổi báo cáo thời sự, giáo dục pháp luật,  nắm và thực hiện tốt Luật giáo dục sửa đổi, Điều lệ trường Cao đẳng, Điều lệ trường Trung học, Quy chế đào tạo, Tiêu chuẩn về kiểm định chất lượng của trường Cao đẳng. Qua đó nhằm nâng cao hiệu quả chấp hành pháp luật trong hoạt động giáo dục và đào tạo.

             - Tất cả giảng viên đăng ký thực hiện quy định về tiêu chuẩn đạo đức lối sống của đảng viên, cán bộ, viên chức. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “ Hai không” với 4 nội dung.

             - Giáo dục truyền thống uống nước, nhớ nguồn thông qua các hoạt động thi đua và mít tinh kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động :" Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm".

              - Tham gia phong trào xây dựng đời sống văn hoá trong trường học. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

             - GV tích cực tự bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt thông qua báo & đài, truy cập internet để nắm bắt kịp thời tình hình thời sự trong và ngoài nước, nắm các chủ trương về yêu cầu đổi mới giáo dục – đào tạo. Thực hiện tốt cuộc vận động: “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo ”.

             - Quản lí tốt Tuần sinh hoạt công dân cho sinh viên, qua đó nâng cao nhận thức cho SV về chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Giúp các em hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân, quy chế đào tạo hệ Cao Đẳng chính quy, nhiệm vụ năm học....

        2. Về công tác chuyên môn:

            a. Hoạt động dạy học:

             - Xác định "Năm học đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo" nhằm " nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của công cuộc công nghiệp hóa- hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước".

             - Tiếp tục thực hiện các yêu cầu về kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường Cao đẳng.

             -  Giảng dạy thực  hiện  nghiêm túc chương trình đào tạo theo Quy chế của Bộ GD-ĐT, có chương trình chi tiết và lịch báo giảng. K16 , K17thực hiện đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Rút kinh nghiệm những hạn chế trong đào tạo tín chỉ để có những chỉ đạo, quản lí tốt hơn nhằm nâng cao chất lượng học tập theo tín chỉ.

             - Thực hiện điểm số học phần CĐSP đúng quy định chấm trả bài học trình, kiểm tra giữa học phần  và thi học phần đầy đủ kịp thời. Công khai đáp án biểu điểm đến lớp sau khi sinh viên thi xong.

             - GV có lịch báo giảng và chương trình chi tiết đầy đủ kịp thời vào đầu năm học có phê duyệt của trưởng môn, trưởng khoa tổ, lãnh đạo CM.

             - Khuyến khích biên soạn đề cương bài giảng, đề cương phải được thông qua tổ nhóm bộ môn và được phê duyệt của trưởng môn và trưởng khoa tổ.

             - Giảng dạy đảm bảo có giáo án đầy đủ, giáo án thực hiện theo tinh thần đổi mới phương pháp dạy học. Sử dụng giáo án cũ phải có cập nhật kiến thức. Trưởng khoa tổ kiểm tra giáo án của giáo viên 1 lần/ 1HK có chữ ký phê duyệt, có đánh giá nhận xét và ghi vào biên bản kiểm tra nộp cho CM vào tháng 12 và tháng 5 của năm học.

            - Tích cực thực hiện cải tiến phương pháp dạy học ,tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, thực hiện dạy học theo E-learning. Quan tâm đến tập dạy kiến tập ở trường Thực hành đối với môn phương pháp.

             -  Phấn đấu nâng cao chất lượng dạy học đạt tỉ lệ 80 %.Cần có sự phân loại chính xác trình độ SV, tránh tình trạng đánh giá chung chung ( có sự cân nhắc trong việc cho điểm 10).

             - Đảm bảo thực hiện có chất lượng rèn nghiệp vụ thường xuyên, tổ chức tập dạy, hướng dẫn các loại hồ sơ sổ sách cho SV đi thực tập để nâng cao tay nghề sư phạm cho SV.

             - Khai thác và sử dụng có hiệu quả các thiết bị nghe nhìn, phát huy vai trò tác dụng  các phòng học bộ môn, Trung tâm hỗ trợ học tập KLF. Tích cực soạn giáo án điện tử, tìm kiếm và áp dụng các phần mềm dạy học mới.

             - Tăng cường công tác dự giờ thao giảng để nâng cao chất lượng giờ dạy, rút kinh nghiệm tiết dạy trên tinh thần xây dựng giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Động viên giáo viên đăng ký thi giáo viên giỏi, CSTĐ.

               - Tham gia hội thi sử dụng giáo án điện tử trong dạy học.

            - Tham dự hội thảo :  Nâng cao chất lượng giáo dục tư tưởng chính trị- đạo đức cho SV qua quản lý & chủ nhiệm lớp”, “Dạy tốt - học tốt trong dạy học theo học chế tín chỉ”, “Đổi mới quản lý nâng cao chất lượng dạy học cấp THCS”, " Thiết kế bài giảng điện tử theo E-Learning", tham dự hội thi "Đố vui để học " cấp trường. Báo cáo cho SV về “Sử dụng giáo án điện tử trong dạy học” trước khi đi thực tập sư phạm, tăng cường các hoạt động ngoại khóa, CLB qua đó rèn kỹ năng sống cho SV.

             -  Tổ chức quản lý chặt chẽ quá trình đào tạo, tăng cường công tác quản lý giảng dạy, quản lý học tập, xiết chặt quy chế thi, kiểm tra và đánh giá, thực hiện tốt chất lượng ôn tập và thi cuối khoá.

              -  Chỉ tiêu phấn đấu trong dạy học:

                      Tổ phấn đấu  có Chiến sĩ thi đua

          3. Rèn nghiệp vụ sư phạm:

            a. Rèn nghiệp vụ thường xuyên:

             - Tổ chủ động có kế họach rèn nghiệp vụ trong năm học, phối hợp với Phòng đào tạo tổ chức thực hiện tốt kế hoạch đã lên

             - Nội dung rèn nghiệp vụ sư phạm phù hợp với đối tượng, có thực hiện điểm số đầy đủ kịp thời .

             - Sau mỗi buổi rèn nghiệp vụ có báo cáo cho Phòng đào tạo để bộ phận quản lí nắm kịp thời.

            b. Thực tập sư phạm năm thứ 2 và năm thứ 3:

             - Thực hiện nghiêm túc quy chế thực tập, dạy phương pháp và tổ chức tập dạy cho sinh viên trước khi đi thực tập.

             - Tổ môn chung hướng dẫn sinh viên công tác chủ nhiệm, các hồ sơ sổ sách ở phổ thông, giúp sinh viên nắm chương trình toàn cấp.

             - Quan tâm hướng dẫn bài tập NCKH cho SV, giúp SV làm bài NCKH có chất lượng.                  

            c. Báo cáo thông tin khoa học:

             - Thực hiện theo định kỳ họp  tổ có kế hoạch phân công báo cáo hàng tháng. Sau buổi họp nộp báo cáo về chuyên môn kịp thời.

             - Nội dung thông tin: tri thức khoa học bộ môn, đổi mới phương pháp dạy học, những cải tiến trong giáo dục đào tạo, những biện pháp nâng cao về giáo dục đạo đức cho SV….

             - Thông tin được trao đổi, vận dụng vào trong dạy học& giáo dục, có đánh giá từng thông tin.

         4. Về thi học phần và thi tốt nghiệp.

           a. Thi học phần:

             - Tổ trưởng theo dõi hoạt động giảng dạy của giáo viên hàng tháng, nhắc nhở GV nộp bảng điểm kiểm tra và đề thi kịp thời. Tránh tình trạng nộp bảng điểm và đề thi trễ.

             - Ra đề thi đảm bảo tính khoa học, chính xác, phù hợp với đối tượng, trình bày rõ ràng dễ hiểu. Mỗi môn thi nộp 2 đề thi có kèm theo đáp án và biểu điểm. Đề thi được Trưởng môn hoặc Tổ trưởng ký duyệt.

             - Khuyến khích ra đề thi trắc nghiệm, chú ý nâng cao chất lượng của đề trắc nghiệm. Đa dạng hóa đề thi trắc nghiệm bộ môn. Cần có cải tiến nội dung đề thi ở các lớp (không sao chép đúng nguyên đề cũ).

             - Tổ trưởng phân công chấm thi 2 giám khảo/bài thi, tổ chức chấm xong bài sau 1 tuần của kỳ thi. Bài thi chấm đúng đáp án đã công bố và cộng điểm chính xác, vào điểm đúng đủ.

          b. Thi tốt nghiệp:  

             - Hình thức thi: lý thuyết và thực hành.

             - Tổ chức ôn thi và dành thời gian thích hợp cho sinh viên tự ôn tập.

           - Ra đề thi tốt nghiệp được thực hiện theo qui trình của quy chế tuyển sinh. Đề thi đảm bảo tính khoa học chính xác phù hợp với đối tượng.

             - Tỉ lệ tốt nghiệp  phấn đấu đạt  hơn 90%.( Năm trước đạt 90%).

             - Dự lễ phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên K14 vào ngày 13/8/2011.

         5. Công tác bồi dưỡng:

           a. Bồi dưỡng nâng cao chuyên môn:

             - Đảm bảo kế hoạch dự giờ, thao giảng theo quy định. Cải tiến phương pháp dạy học, soạn giáo án điện tử, sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học, khai thác tốt các phương tiện dạy học.

             - Tham dự đầy đủ các hội nghị tập huấn của Bộ GD-ĐT, triển khai đầy đủ kịp thời các nội dung tập huấn trong tổ nhóm bộ môn để thống nhất nội dung giảng dạy .

             - Khuyến khích giảng viên soạn bài giảng điện tử và trao đổi ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.

             - Tăng cường thâm nhập thực tế giáo dục phổ thông ở Trường thực hành SP, các trường tiểu học, THCS trong và ngoài tỉnh.

           b. Bồi dưỡng giáo viên phổ thông:

             - Tiếp tục bồi dưỡng chuẩn hoá cho giáo viên mầm non, tiểu học  và giáo viên THCS. Cải tiến phương pháp dạy học, quan tâm đến chất lượng giảng dạy, kiểm tra, thi phù hợp với đối tượng GV.

             - Tham gia giảng dạy các lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục mầm non, tiểu học, THCS, chú ý nâng cao chất lượng bồi dưỡng, gắn lý thuyết với thực tiễn phục vụ tốt cho phát triển giáo dục của tỉnh nhà.

             - Thực hiện tốt quy chế đào tạo tín chỉ, vừa làm & vừa học, quy trình quản lý chặt chẽ khoa học.

              - Tổ chức thi học phần, cuối khóa công bằng, khách quan, phản ánh đúng thực chất đào tạo.

          c. Bồi dưỡng nâng cao trình độ:

             - Động viên giảng viên đi nghiên cứu sinh, thạc sĩ.

             - Khuyến khích giảng viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, quản lý, chính trị.

             - Khuyến khích giảng viên tự học tập nghiên cứu để nâng cao trình độ về mọi mặt bằng nhiều hình thức đáp ứng sự nghiệp CNH-HĐH.

             - Tất cả giảng viên tích cực học tập để đủ điều kiện thi vào học vị cao hơn.

            d. Bồi dưỡng giáo viên giỏi - CSTĐ:

             - Động viên GV trong tổ đăng ký và thi Giáo viên giỏi cấp cơ sở, tổ trưởng đăng ký CSTĐ, phấn đấu có CSTĐ cấp tỉnh

          - Tổ tạo mọi điều kiện giúp đỡ GV về chuyên môn, thực hiện tốt đề tài NCKH.

             - Phấn đấu  CSTĐ - GVG đạt  tỉ lệ 20% .

         6. Công tác nghiên cứu khoa học:

          - Thực hiện quy định về nhiệm vụ NCKH của giảng viên trường Cao đẳng.

             - Định hướng nghiên cứu khoa học: đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp dạy học bộ môn. Các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo. Nghiên cứu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Đổi mới phương pháp dạy học ở phổ thông, rèn nghiệp vụ thường xuyên cho học sinh – sinh viên.

            - Tổ duyệt đề cương, tổ chức nghiệm thu. Riêng đề tài GV giỏi, CSTĐ, đề tài đăng ký cấp trường, chuyển lên HĐKH tiếp tục nghiệm thu. Hồ sơ chuyển lên: Biên bản nghiệm thu và  bản tổng hợp điểm đề tài ( kèm theo các phiếu đánh giá ).

         7. Công tác quản lý  của Trung tâm, phòng, khoa tổ:

             -  Tổ có quy chế hoạt động và hoàn thiện quy chế. Quy chế thể hiện rõ chức năng nhiệm vụ của đơn vị và có yêu cầu về tổ chức, về chất lượng của các hoạt động, có phân công cụ thể từng thành viên. Cần chủ động để đáp ứng yêu cầu công việc kịp thời.

          - Xây dựng và quản lý thực hiện các kế hoạch đào tạo, các lịch hoạtđộng chi tiết để tăng cường vai trò quản lý của tổ và tạo điều kiện cho giảng viên hoàn thành các nghĩa vụ lao động.

             - Tăng cường vai trò quản lý đào tạo của tổ trong họat động đào tạo.

             - Tổ trưởng cải tiến trong quản lý tổ, đi sâu vào chuyên môn, kế hoạch hóa trong mọi hoạt động để nâng cao chất lượng quản lý, đáp ứng kịp thời các yêu cầu về chuyên môn.

             - Hồ sơ quản lý của tổ có đầy đủ theo quy định để đảm bảo minh chứng cho kiểm định chất lượng.

         8. Các công tác khác:

             - Các tổ thực hiện báo cáo đầy đủ kịp thời ( báo cáo tháng cũ nộp vào buổi họp tổ hàng tháng, kế hoạch tháng mới nộp sau phiên họp tổ 3 ngày ).

             - Thực hiện tốt định mức lao động: trực văn phòng, trực nề nếp các buổi lên lớp, hướng dẫn lao động.

             - Phân phối giáo trình, đề cương bài giảng cho các lớp kịp thời, đúng yêu cầu. Quản lý tốt  tài sản, đồ dùng dạy học. Đồng thời chỉ đạo hoạt động của phòng bộ môn do tổ quản lý.

             - Tham gia các phong trào thi đua do cấp trên tổ chức, sẵn sàng nhận nhiệm vụ theo yêu cầu của nhà trường.

             - Quản lý toàn diện giảng viên của  tổ, đánh giá được từng GV về mọi mặt. Thực hiện tốt dân chủ hóa, phát huy vai trò của phê và tự phê để cùng giúp nhau tiến bộ.

       III/. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:        

           - Có kế hoạch chỉ đạo cụ thể và thường xuyên  trong tổ . Nội dung chỉ đạo bám sát các chỉ tiêu phấn đấu Hội nghị CBVC năm học 2011-2012 đã đề ra.

            - Tổ lên kế hoạch chi tiết hàng tuần, hàng tháng: thực hiện và sơ kết rút kinh nghiệm hàng tháng, uốn nắn sai sót kịp thời.

            - Phân công trách nhiệm trong họat động của tổ rõ ràng. Mỗi công việc, mỗi họat động đều có yêu cầu về thời gian, về chất lượng, chống hiện tượng đối phó, trách nhiệm chưa cao.

           - Cải tiến nội dung họp định kỳ của tổ, tăng cường sinh hoạt chuyên môn của nhóm bộ môn. Tổ chuẩn bị kỹ nội dung họp, có trao đổi thảo luận về chuyên môn.

           - Tổ chuyên môn kiểm tra thực hiện  hồ sơ chuyên môn của GV theo quy định một lần/ học kỳ. Có báo cáo bằng văn bản.

           - Tổ đề xuất mua sắm trang thiết bị, tài liệu phục vụ dạy học. Khai thác, bảo quản tốt tài sản hiện có, chống hiện tượng thiếu trách nhiệm, lãng phí.

          - Tích cực tham gia  phong trào thi đua “Hai tốt” bồi dưỡng GV giỏi, Chiến sỹ thi đua, bồi dưỡng nhân điển hình tiên tiến về mọi mặt để góp phần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, trong sáng và nâng cao chất lượng đào tạo.

           - Tổ trưởng thực hiện báo cáo hoạt động của  tổ theo đúng yêu cầu và thời gian quy định.

                                                    Sóc Trăng, ngày 17 tháng 8 năm 2011

                                                                       TỔ TRƯỞNG

 

Comments