Geocaching

"bomenmuseum, het enige museum waar voor je naar buiten moet"

Onderzocht zal moeten worden of geocaching als mogelijk middel ingezet kan worden om de natuur te verkennen en te beschermen.

Geocaching is een buitensport en spel, waarbij meestal gebruik wordt gemaakt van een GPS-ontvanger om ergens ter wereld een zogenaamde cache (verstopplaats) te vinden. Een cache is in het algemeen een kleine waterdichte doos, voorzien van een logboek en de "schat" (ook wel "goodies", ruilspulletjes die voor kleine kinderen erg leuk kunnen zijn). Na het verstoppen van de schat maakt de plaatser via internet de locatie bekend aan andere geocachers. Anderen kunnen bij het vinden van de schat vaak voorwerpen ruilen en/of toevoegen. In de schat is altijd een logboek aanwezig, waarin de vinder zijn naam achter kan laten. Het is ook de bedoeling dat de vinder op de Geocaching-website een log achterlaat, ook als het niet is gelukt de schat te vinden. Tegenwoordig zijn er ook applicaties voor verschillende smartphones. Met deze apps is een kaart te zien met alle caches in de omgeving en is de mogelijkheid om een log op de website te plaatsen.

Als men de "schat" gevonden heeft, is het echter niet de bedoeling de exacte ligplaats van de schat te vertellen; deze moeten de andere geocachers zelf vinden. Vaak staat er wel een hint op de site van de cache. Het is juist de sport dat men een beetje moeite moet doen met het zoeken. Als de "schat" gevonden is moet men het na het loggen en ruilen, de "schat" weer op precies dezelfde plek en manier terug leggen ervoor zorgend dat bij het pakken en terugleggen ervan andere mensen niet zien wat men aan het doen is en waar de "schat" ligt. De caches zijn er in diverse maten, van de grootte van een fietsventiel, fotorolletje waar alleen een logboekje in zit tot een munitiekistje of emmer waar men dan de goodies in zou kunnen vinden.

Geocache
Wanneer men coördinaten uitwisselt, is het belangrijk te weten in welk systeem de GPS werkt. Doorgaans is een GPS ingesteld op WGS84, hetgeen afwijkt van de Nederlandse Bessel-coördinaten of de RD-coördinaten. Om de coördinaten om te rekenen zijn er verschillende omrekenroutines te vinden op internet.

Geocaching in Nederland
Geocaching groeit over de hele wereld razendsnel, ook in Nederland. Jaarlijks komen er ruim 2000 nieuwe Nederlandse caches online en volgens gegevens uit april 2011 zijn er nu bijna 12500 Nederlandse geocaches, en internationaal circa 1.800.000. Verder zijn er een kleine 4500 actieve geocachers in Nederland.

Types caches
Naast heel eenvoudige caches, waarbij de gebruiker rechtstreeks op de juiste locatie af kan lopen, zijn er ook veel caches waarvoor eerst een puzzel opgelost moet worden of waarbij eerst een soort speurtocht gelopen moet worden. Voor veel cachers gaat het daarom nog niet eens zozeer om de cache zelf, maar meer om de tocht en het ontdekken van mooie locaties in de natuur of in steden.

Caches kunnen in de volgende soorten worden onderverdeeld: Traditionele caches De eenvoudigste soort, waarbij de eindlocatie al staat vermeld op internet. De cacher voert de coördinaten in en kan op weg gaan.

Een bijzonder type event is de Cache In Trash Out-event waarbij deelnemers afval opruimen tijdens hun zoektocht naar de cache.

Earth Cache Een Earth cache moet een educatieve geologische opdracht bevatten. Bijvoorbeeld het meten/berekenen van de omvang van een specifiek kenmerk van het gebied, het verzamelen en vastleggen van gegevens (zoals tijdstip van een getijgolf), of door een e-mail naar de cache eigenaar te laten sturen met het antwoord op geologische vragen waarvan de informatie ter plekke te achterhalen is (bijv. op een informatiebord). Sinds 01 januari 2011 zijn de richtlijnen aangepast, het maken van een foto is optioneel.

Virtuele cache. Op sommige plaatsen is het niet mogelijk of toegestaan een fysieke cache te verstoppen. Een virtuele cache is dus alleen een locatie. Deze caches worden meestal als 'gevonden' beschouwd als de cacher een vraag over de locatie kan beantwoorden en een foto kan tonen. 

Natuurgebieden en geocaching
De groeiende populariteit van geocaching zorgde ook voor problemen. In veel natuurgebieden is het bijvoorbeeld verboden dingen te begraven of buiten de paden te lopen. In het begin was het aantal geocachers zo beperkt dat dit onopgemerkt toch kon gebeuren, maar het groeiende aantal cachers leidde soms tot verstoring van bijzondere natuurgebieden. Over het algemeen hoeft er daarom niet of nauwelijks meer van paden te worden afgeweken. Werkelijk begraven is niet toegestaan volgens de richtlijnen van Geocaching; ingegraven daarentegen wel.

Sommige natuurbeschermers zien het liefst een verbod op geocaching. Steeds vaker zoekt men echter de weg van het overleg en zo komt langzamerhand meer duidelijkheid in wat wel en niet kan en mag. Zo is er bijvoorbeeld in Nederland momenteel veel overleg tussen Globalcaching.eu en diverse landschapsbeheerders. Dit leidt bij de landschapsbeheerders tot steeds meer begrip en duidelijkheid over geocaching. Natuurlijk moet er altijd toestemming gevraagd worden aan de eigenaar / beheerder van het natuurgebied waarin de cache geplaatst wordt. In de praktijk gebeurt dit gelukkig steeds vaker en worden nieuw aangeboden caches door de Nederlandse reviewers van geocaching.com gescreend. Met name kijken zij naar de locatie en de benodigde toestemmingen / vergunningen. Nadat deze zaken in orde zijn, worden deze caches pas gepubliceerd op het internet.(bron:wikipedia)

YouTube Video


YouTube Video


YouTube Video


YouTube Video


YouTube VideoComments