FLORIADE 2022

‘Green City’ kan niet zonder ‘Growing Green’
De gemeente Almere heeft zich kandidaat gesteld voor de Floriade 2022, de 7e wereldtuinbouwtentoonstelling op Nederlandse bodem, die wordt toegekend door de Nederlandse Tuinbouwraad (NTR). Juist in aanloop naar de Floriade kan een verbinding worden gelegd tussen alle partijen, nationaal en internationaal, die zich de toekomst van onze steden aantrekken en de tuinbouwsector, die de zorg voor voldoende voedsel, schoon drinkwater en duurzame energie als de belangrijkste maatschappelijke opgave voor de komende decennia ziet. Juist omdat die opgave zich, met de voortgaande urbanisatie, meer en meer verplaatst naar de stad, speelt de tuinbouwsector – die bestaat uit boom-, fruit- en bloemkwekerijen, voedingstuinbouw en sierteelt – een sleutelrol als het gaat om het borgen van de leefbaarheid van onze steden.

Growing Green Cities – A Call To Action
Als de Floriade 2022 aan Almere wordt toegewezen, wil Almere – in intensieve samenwerking met de NTR – de krachten bundelen. De uitdaging is om kennis en kunde, nu nog verspreid over de wereld aanwezig, samen te brengen, om zo te komen tot een gedeeld beeld van wat de ideale ‘Green City’ zou kunnen of moeten zijn. Dat doen wij door (het organiseren van) een tien jaar durende dialoog, gericht op een nationale en internationale uitwisseling van best practices.
Namens de gemeente Almere nodig ik u uit om deel te nemen aan deze dialoog, in woord en in daad, om uw eigen expertise in te brengen en te leren van de expertise van anderen. De dialoog start op 20 september 2012 met de conferentie ‘Growing Green Cities – A Call To Action’, die plaats vindt op het Floriadeterrein in Venlo. De conferentie wordt georganiseerd door de gemeente Almere, de provincie Flevoland, Entente Florale en het International New Town Institute in samenwerking met Elba Media. Er is een gevarieerd programma samengesteld.

Samen kunnen wij laten zien dat de ‘Green City’ geen utopie is, maar een wenkend perspectief. Ik zie u dan ook graag op 20 september, bij de officiële start van onze kennisuitwisseling.
                    
Adri Duivesteijn

Wethouder Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling

Voorzitter Stuurgroep Floriade 2022
Bomenmuseum feliciteert Almere 

en  ook provincie Flevoland 

met het binnenhalen van de Floriade van 

2022!

Almere zal de wereldtentoonstelling Floriade 2022 organiseren!  In een tien jaar durende samenwerking met de tuinbouwsector in de volle breedte, stadsbewoners, bestuurders en professionals van stedelijke regio’s wereldwijd wordt gebouwd aan een wereldpodium dat in alles een illustratie zal zijn van de Green City, en dat de basis legt voor een nieuwe, groene stadswijk: Almere Floriade.

YouTube Video


YouTube Video


YouTube Video


Comments