Bomenmuseum Almere

www.bomenmuseum.com
Met de website bomenmuseum.com wil ik het initiatief ontplooien en een digitale start geven aan het bomenmuseum Almere.

Almere bestaat al meer dan 30 jaar en beschikt nu  al over een groot aantal grote bomen. Ooit worden sommige daarvan later wellicht monumentale bomen.

Het bomenmuseum bestaat uit prettige routes om te lopen of te fietsen, routes waarbij aandacht gegeven wordt aan bijzondere bomen. De betreffende bomen dragen een naambordje met korte beschrijving (inclusief Nederlandse, Latijnse, Engelse, Franse en Duitse naam). De routes zullen ook digitaal worden gepresenteerd, zodat het mogelijk is om met een I-PHONE de route te volgen (g.p.s.) en zich nader te informeren over de bomen.

De centrale route van het bomenmuseum bevindt zich in het Beatrix-park. Rondom de locatie The Gateway zullen meer exotische bomen worden aangeplant, bijvoorbeeld bomen van Amerikaanse en Australische origine.

ALMERE GROENE STAD
De kortste route bevindt zich in het Beatrix-park zelf. Vervolgens zijn er meer routes. Die routes zijn aangegeven met houten paaltjes met een bepaalde kleur.

De route Beatrixpark (Beatrixplaats) ,Lumierepark tot aan het Waterlandse bos (kemphaanpad) duurt exact een uur (volgens google maps)
Een tweedee route loopt van het Beatrixpark, Lumierepark, Ebenezer Howardpark,  Lateina Magikapark, Wateringsebos tot aan het Kathedralenbos (waar de groene kathedraal een monumenteel kunstwerk vormt) en als laatste schakel het Cirkelbos. Om deze route vanaf het Beatrixpark tot aan het Cirkelbos (door een aantal parken) te lopen is 3 uur 30 minuten nodig (volgens google maps).

Bomenmuseum vormt een groen lint vormen van ecologische waarde. Het laat zien dat Almere een groene stad is en dat de gemeente de afgelopen decennia zich veel moeite heeft getroost om parken aan te leggen. Bomenmuseum verbindt sommige van die parken. Die verbinding is ook voor de passant te zien aan de aanplant van bomen. (bijv. eucalyptus)

Ook langere routes waarbij meer natuurgebieden in de route worden opgenomen, zijn denkbaar, bijvoorbeeld het Kromslootpark (ten zuid-oosten van de A6) en het  groene gebied (ten noord-westen van de ringweg) rondom de Noorderplassen. Ook de inrichting van een botanische tuin bij Het Kasteel zou een verrijking betekenen voor stad-Almere; een botanische tuin zou een van de vele parels kunnen vormen van het groene lint Bomenmuseum.


       bomenmuseum.com
Comments