Museum over bomen

In dit digitale tijdperk is er bij velen maar een beperkte kennis wat betreft de aanplant van bomen in hun omgeving. De meeste namen van bomen zijn ons wel bekend, maar toch weten we vaak niet wat de naam is van een bepaalde boom of struik, of we zijn de naam vergeten.  Een digitaal bomenmuseum is een leuke manier om die kennis op te halen. Op deze website vindt u een eerste aanzet voor zo'n digitaal bomenmuseum. De website is niet af: het is een website die (zo hopen we) zich in de naaste toekomst zal  ontwikkelen als een nuttige informatiebron voor een ieder die in Almere in de natuur wil wandelen en ook zijn kennis wil verrijken wat betreft bomen. Er zullen meer routes beschikbaar zijn, waarbij bomenmuseum dankbaar gebruik maakt van  google maps. 

Bomenmuseum is meer dan een educatief project: het doel is niet alleen om kennis over de natuur te verspreiden, maar om doelgroepen (scholieren en studenten) te betrekken bij het opzetten en onderhouden van het kennisbestand. De natuur in Flevoland (in het bijzonder het Beatrixpark) heeft al een grote variëteit aan boomsoorten. Het bomenmuseum geeft een overzicht van een groot aantal bomen en het is een streven om in de naaste toekomst naast de bestaande soorten nog meer boomsoorten te introduceren en zo een nog grotere variatie binnen het bomenmuseum te verkrijgen. Sponsoring door bedrijven en particulieren  zal een van de manieren kunnen zijn om over het benodigde budget voor de aankoop van jonge boompjes te beschikken.

Door een uitgekiende keuze van boomsoorten zal op termijn een gevarieerde bomenroute ontstaan waar  wandelaars en fietsers volop van kunnen genieten. Die route is ecologisch waardevol en de wandelaar zal  kunnen genieten van de natuur en op een aangename manier van het ene stadsdeel naar het andere stadsdeel kunnen lopen.

Het bomenmuseum organiseert jaarlijkse manifestaties, waarbij jongeren in de gelegenheid worden gesteld om bomen te planten.

Bomen sieren de straten van de stad, ze zijn een deel van de stedenbouwkundige kwaliteit. Dankzij die kwaliteit voelen wij ons als bewoners omringd door de levende natuur. Een boom vormt op zich al een wereld waarin vogels (wielewaal, nachtegaal), insekten (sprinkhanen, bijen) en zoogdieren (eekhoorns, vleermuizen) leven. Hoe groter de variatie van soorten bomen binnen een gebied, des te meer soorten dieren zijn er te vinden.  Een bomenmuseum in Almere is ecologische winst. Ook de inventarisatie van bijzondere bomen en bekendheid daarvan bij het publiek zal tot bescherming leiden van deze bijzondere bomen.

Bomen zijn van belang voor de waterhuishouding: zonder bomen zouden tal van plaatsen overstromen na een regenbui. De bomen vangen ook wind, waardoor we in de luwte  kunnen lopen; ze geven schaduw als het heet is en vooral belangrijk: ze vangen veel stof weg van auto's en geven ons zuurstof om te ademen. Ook de bomen in de tuin van de bewoners zijn vaak een aanwinst voor de buurt. Ze geven de bewoners schaduw en privacy en sommige bomen in de tuin geven fruit. In sommige steden kan je ook fruitbomen (appel, peer) en struiken (bramen, bosbessen, frambozen) vinden binnen het openbaar stedelijk gebied.

Almere-stad kent meer belangrijke Ecologische Zones, vaak vlakbij natuurgebieden zoals Pampus, Natte Grasvelden, Lepelaarsplassen en Oostvaarders-plassen (Almere-buiten). Het bomenmuseum kan een bijdrage leveren om die groengebieden nog beter met elkaar verbinden dan nu al het geval is. De dieren beschikken daardoor over een nog groter  leefgebied. 

Gelukkig zijn er meer politieke partijen die het belang inzien van een duurzame toekomst en willen investeren in de natuur. Overigens heeft "het bomenmuseum" geen hoge financiële investeringen nodig. Het bomenmuseum bestaat voor een groot deel uit bomen die er nu al meer dan twintig jaar staan; wel zullen er jonge boompjes aangeplant worden. Op sommige plaatsen zullen jonge boompjes geplant worden om zo de soortenrijkdom binnen het bomenmuseum gevarieerder te maken, niet alleen nu maar vooral in de toekomst. Jonge ceders (cedrus Himalaya) die in 2013 zullen worden geplant, zullen in 2022 markante grote bomen zijn, die een verrijking zullen zijn voor Almere.

Het afgelopen decennium zijn er bomenmusea gerealiseerd in Zurich (Zwitserland), New York (V.S.), Enschede en Den Haag. 

Ook in Almere kunt u al veel bomen van het bomenmuseum zien groeien en bloeien. Weet u welke bomen, laat het ons weten. Of misschien wilt u op een of andere wijze een bijdrage leveren aan het bomen museum of uw steun betuigen ten aanzien van dit initiatief, dan hoor ik dat graag, N.Koolen (mailto:nahiedkoolen@yahoo.com)

Bomenmuseum feliciteert Almere 

en ook provincie Flevoland 

met het binnenhalen van de 

Floriade van 2022!

arc-architecten


YouTube Video


YouTube Video


YouTube Video


YouTube Video


YouTube Video


YouTube Video


YouTube Video


YouTube Video