Bomarsunds porträttgalleri
porträtt av personer som varit i Bomarsund fram till freden 1856
  Mannen vid ratten
Johan Edvard Sundström 27.11.1843-13.5.1905
Ålands släktregister V:2 familj 2916.
Han föddes i Skarpans. 1850 blev han föräldralös och utackorderad i socknen.
Så småningom blev han sjökapten. Sedan blev han bonde på enstaka hemmanet Träsk för ett år innan han köpte handelsfirman N. Sittkoff & Co och blev den ledande handelsmannen i Mariehamn under en tioårsperiod innan han gick i konkurs. Då gick han till sjöss på nytt.
På en resa från Amerika till England gick fartyget under och han med.


Hans ena son donerade statyn Mannen vid ratten åt Mariehamns stad till minnesstod över drunknade sjömän. Johan Edvard har ingen namnplakett, som andra drunknade sjömän, utan representeras av själva statyn utan att nämnas vid namn.

Ålands sjöfartsmuseum och Mannen vid ratten
Ålands sjöfartsmuseum och Mannen vid rattenBorghill – Johan Edvard Sundström


Comments