Parts del bolet

 

Les diferents parts més importants dels bolets són:
  • Barret: és la part més carnosa del bolet i generalment té forma de paràigües.
  • Capell: és la capa superfivial del barret.
  • Làmines: són les línies de la part inferior del barret.
  • Peu: és la part del bolet que està en contacte amb el barret i amb el terra.
  • Anell: és un vel que protegeix les làmines.
  • Volva: és el vel que envolta tot el bolet.