PUBLICACION PERIÓDICA DE INFORMACIÓNS ÁS FAMILIAS

ESCOLA   DE    FAMILIAS

 

  • 1º EDUCACIÓN PRIMARIA - CURSO 2011-12 - 

                 1º TRIMESTRE -  COMO MELLORAR A AUTONOMIA

                        2º TRIMESTRE - COMO MELLORAR A ATENCIÓN
 
  • 2º EDUCACIÓN PRIMARIA - CURSO 2011-12 -  
                            1º TRIMESTRE  -   PREMIOS E CASTIGOS
 
                                      2º TRIMESTRE - HABILIDADES SOCIAIS
  • 3º EDUCACIÓN PRIMARIA - CURSO 2011-12 -  
                            1º TRIMESTRE    -  COMO MELLORAR A AUTOESTIMA
 
                                      2º TRIMESTRE  - OS PROBLEMAS NORMAIS DOS NENOS E NENAS
  • 4º EDUCACIÓN PRIMARIA - CURSO 2011-12 -  
                              1º TRIMESTRE -  FILLOS QUE SE SENTEN BEN
 
                                         2º TRIMESTRE   - A CONDUTA DOS NENOS E NENAS E OS SEUS PROBLEMAS
  • 5º EDUCACIÓN PRIMARIA - CURSO 2011-12 - 
                               1º TRIMESTRE   -  COMO AXUDAR OS TEUS FILLOS A ESTUDAR
 
                                           2º TRIMESTRE   -  EDUCACIÓN PARA UN CONSUMO RESPONSABLE
  • 6º EDUCACIÓN PRIMARIA - CURSO 2011-12 -   
                                1º TRIMESTRE   -  NOVAS TECNOLOXÍAS: EDUCAR PARA PROTEXER
 
                                            2º TRIMESTRE  -   ¡¡ SON UN ADOLESCENTE !!