Home


Bohui ZHANG (张博辉)  CV

School of Management and Economics                  Voice: +86 (755) 2351 8868
Shenzhen Finance Institute                                     Email: bohuizhang@cuhk.edu.cn 
The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen                                             
Shenzhen, Guangdong, China, 518172_____________________________________________________________________________________________________________________________
EDUCATION

Nanyang Technological University, Singapore, Ph.D. Finance, Jul. 2008
Hong Kong University of Science and Technology, M.Sc. Economics, Jul. 2004
Tsinghua University, Beijing, B.Eng. Engineering Mechanics, Jul. 2003
_____________________________________________________________________________________________________________________________
ACADEMIC EXPERIENCE

The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen 
                         Presidential Chair Professor of Finance, 2017 – present
                         Executive Associate Dean of School of Management and Economics, 2018 – present
                         Associate Director of Shenzhen Finance Institute, 2017 – 2018 
                         Director of the Center for FinTech and Social Finance, 2017 – present
                         Director of M.Sc. in Data Science, 2017 – present

UNSW Sydney, UNSW Business School
                         Professor of Finance, 2015 – 2018
                         Lecturer of Finance to Associate Professor of Finance, 2008 – 2015
                         Associate Director of the Institute of Global Finance, 2015 – 2018

Fudan University, the School of Management
                         Honored Professor, 2016 – 2019

Tsinghua University, PBC School of Finance
                         Visiting Professor, 2014 – 2015

The University of Wisconsin, Milwaukee
                         Visiting Scholar, 2011 – 2012