Over Boheest

Boheest voert onderzoek naar de relatie tussen natuur en cultuur in de Nederlanden, met bijzondere aandacht voor bomen, struiken, geschiedkundig landgebruik en natuur- en cultuurovereenkomsten in de buurlanden. De verzamelde onderzoekskennis wordt geleidelijk aan gratis ter beschikking gesteld op het internet.

'Bo' is een woorddeel van bomen, 'heest' is een woorddeel van heesters.

Boheest is sinds 9 oktober 2010 een feitelijke vereniging* volgens Belgisch recht, een initiatief bedacht door Carlos Montfort.

Maatschappelijke zetel: Kerkstraat 22, 3670 Oudsbergen, België.

*Vergelijkbaar met een informele vereniging volgens Nederlands recht.