Gebruiksvoorwaarden van deze website
Juridische en auteursrechtelijke informatie


Door het bezoeken van de website van Boheest verklaart de bezoeker/gebruiker zich stilzwijgend akkoord met onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Artikel 1
Alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van het gerechtsarrondissement Tongeren, België, en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.

Artikel 2
Boheest behoudt zich het recht om de gebruiksvoorwaarden zonder voorgaande waarschuwing te wijzigen of aan te passen.

Artikel 3
Boheest biedt ter informatie van haar gebruikers koppelingen naar websites aan die beheerd worden door derden. Deze worden zo goed als mogelijk onderzocht alvorens gekoppeld te worden aan www.boheest.org. Boheest kan echter niet aansprakelijk gesteld worden noch voor de inhoud, noch voor de beschikbaarheid, noch voor de schade die uit het gebruik hiervan kan voortvloeien.

Artikel 4
De informatie die Boheest via elektronische publicaties en diensten aanbiedt, is beschermd door het auteursrecht. Dit geldt voor het volledige multimediale aanbod met tekst, beeld en geluid. De beschikbare informatie is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik. Ze mag niet verder gedistribueerd, uitgezonden of gebruikt worden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Boheest en/of andere auteursrechthouders.