Home


Сајт за ученике грађевинских одељења Техничке школе у Чачку

1. Архитектонски техничар:
Предмети:
    • Нацртна геометрија - први разред

2. Грађевински техничар за високоградњу:

Предмети:

  • Нацртна геометрија-други разред
  • Бетон- трећи и четврти разред