ברוכים הבאים לקריית חינוך ניסויית "דרור" 

באתר זה נעדכן אתכם בכל הפרטים, הנוגעים לקליטתכם בבית הספר בשנת הלימודים תשע"ח.

לשאלות ניתן לפנות:

למירי גולן, מנהלת חטיבת הביניים, 09-7613753 , mirikdror@gmail.com

יעל יפת , מקשרת השכבה, טלפון נייד:  054-7797669 , yaely@kdror.co.il

סיון כץ , יועצת השכבה,  טלפון נייד: 052 3871262  

לאורלי בר, במזכירות חטיבת הביניים,   09-7613750    orlyb@kdror.co.il                                                                                                                          בהצלחה
                                                                                                                הנהלת חטיבת הביניים