Papers in other peer-reviewed journals

[ALL LINKS SEND TO DOWNLOADABLE PAPERS]

Voicu, B., Telegdy, B. (2016) Dynamics of Social Values: 1990–2012, Acta Universitatis Sapientiae, Social Analyses, 6(1): 7−30.

Bogdan Voicu and Ingvill C. Mochmann. 2014. Social Trust and Children Born of War, Social Change Review 12(1): 161-184.

Bogdan Voicu. 2014. Immigrants and social trust: Mind the cultural gap?, Studia Politica XIV(2): 201-220.

Bogdan Voicu. 2013. A Cross-Country Comparisons of Student Achievement: the Role of Social Values. International Journal of Sociology of Education, 2(3), 221-249.

Bogdan Voicu, Monica Şerban, Alexandra Deliu, Elena Tudor. 2013. Acquiescence effects in measuring attitudes towards immigrants: The case of Romania. Calitatea Vieţii 3/2013: 311-340.

Bogdan Voicu. 2012. Measuring Child-Rearing Values in the EVS and WVS. A Research Note, Social Change Review, 10(1): 47-70.

Bogdan Voicu, Cosmina Pop. 2011. Measurement Models of Life Satisfaction: A Structural Equation Modeling Approach, Calitatea Vieţii (Quality of Life) 2/2011: 137-154.

Bogdan Voicu, Marian Vasile. 2010. Rural-Urban Inequalities and Expansion of Tertiary Education in Romania, Journal of Social Research & Policy, 1(1): 5-24.

Bogdan Voicu, Daniel Arpinte, Claudia Petrescu, Mihnea Preotesi, Cristina Tomescu. 2010. Researchnotes on studying rural communities in current Romania, Sociologie românească, VIII (2): 118-144. [in Romanian language]

Bogdan Voicu. 2010. Community and community studying, Sociologie românească, VIII (2): 3-7.[in Romanian language]

Bogdan Voicu, Adriana Neguţ, Laura Tufă, Alexandra Gheondea. 2010. Dynamics of RIQL sociological publishing: 1990–2009. A research note, Calitatea Vieţii, 3-4/2010: 365–398.[in Romanian language]

Mălina Voicu, Bogdan Voicu. 2009. Continuities and discontinuities in social values in postcommunist Romania, Studia Universitatis Babes-Bolyai - Sociologia, vol 1: 161-178.

Bogdan Voicu. 2008.  Difficulties of the New Urbanization in a Pseudo-Modern Country. The Case of Romania, Revista de Sociologie 2/2008: 1-20.

Mălina Voicu, Bogdan Voicu, Katarina Strapcova. 2008.  Housework’s division in 24 European societies: a cross-national comparison. Calitatea Vieţii, Nr 3-4/2008, 268–283.

Bogdan Voicu. 2008. Social capital as factor of durable development, Calitatea Vieţii 1‑2/2008 (85-105).[in Romanian language]

Bogdan Voicu. 2008. The risks of development policies based on social capital formation, Sociologie Românească 1/2008:11-25.[in Romanian language]

Bogdan Voicu, Dana Niţulescu. 2007. Rahova-Uranus: un „cartier dormitor”? [Rahova-Uranus: A 'dormitory neighbourhood'?], Calitatea Vieţii nr. 3-4/2007: 253-281.

Lazăr Vlăsceanu, Bogdan Voicu. 2006. Implementation of the Bologna Objectives in a Sample of European Private Higher Education Institutions: Outcomes of a Survey, Higher Education In Europe, Vol. XXXI, No. 1, 2006: 25-52. (ISSN 0379-7724)

Bogdan Voicu. 2006. Abordări subiective şi consensuale ale sărăciei (II). Despre deprivarea relativă [Subjective and consensual approaches of poverty (II): On relative deprivation], Calitatea Vieţii, 3-4/2006: 233–251.

Bogdan Voicu. 2006.  Cât de sărăci sunt românii: abordări subiective şi consensuale [How poor the Romanians are: subjective and consensual approaches], Calitatea Vieţii, 1-2/2006: 93-116.

Bogdan Voicu, Mălina Voicu. 2005.  Accesul la utilităţi publice [Access to public housing utilities], Calitatea Vieţii, 1-2/2005: 21-50.

Bogdan Voicu. 2005. Despre precaritatea locuirii urbane în România [On the precarity of urban housing in România], Calitatea Vieţii, 1-2/2005: 51-64.

Bogdan Voicu. 2004. Capitalul uman: componente, nivele, structuri. România în context european [Human capital: components, levels, structures], Calitatea Vieţii, 1-2/2004: 137-157.

Laurenţiu Teodor Mihai, Constantin Milu, Bogdan Voicu, Dan Enăchescu. 2003. Perception of Radiation Related Risks amongThree Population Groups, Romanian Journal of Biophysics, 13 (1–4/2003): 43–54.

Mălina Voicu, with Bogdan Voicu. 2002. Gender values dynamics. Towards a common European pattern?, Romanian Journal of Sociology, XIII (1-2): 42-63.

Mălina Voicu, Bogdan Voicu. 2002. Studiul valorilor europene: un proiect de cercetare internaţională [European Values Study: an international research program], Calitatea Vieţii, 2002, 1-2.

Bogdan Voicu. 2001. România pseudo-modernă [Pseudo-modern Romania], Sociologie Românească, 2001, 1-4, pp. 36-59. [English translation]

Bogdan Voicu, Ruxandra Noica . 2001. Nevoia de locuinţe în România [The Need for houses in Romania], in Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii. Un deceniu de activitate [RIQL – A decade of activity], Analele INCE, 43, (2): 134-162.

Bogdan Voicu. 2000. Sutenabilitatea unor soluţii de relansare a învăţământului rural: descentralizarea şi marketizarea [Sustainability of some reforming solutions for rural education: decentralizing and marketization], Calitatea Vieţii, 1-4/2000: 39-54.

Bogdan Voicu. 1999. Modernitatea între tradiţie şi postmodernism [Modernity between Tradition and Postmodernism], Revista de Cercetări Sociale, 3-4/1999: 179-204.

Bogdan Voicu. 1999. Despre măsurarea intenţiei de vot în sondajele de opinie publică [On measuring vote intentions by opinion polls], Sociologie Românească, 3/1999: 48-76.  [English translation]

Bogdan Voicu. 1998. Schimb social, schimburi sociale [Social exchange, social exchanges], Revista de Cercetări Sociale, 3/1998: 142-162.

Mălina Frunză, Bogdan Voicu. 1997. Statul şi ţăranul român. Un studiu de caz [The State and the Romanian Peasant. A case study], Revista de Cercetări Sociale, 3/1997: 118-130.

Bogdan Voicu. 1997. Darul: structură, funcţii, comportamente [The Gift: structure, functions, behaviors], Revista de Cercetări Sociale, 2/1997: 110-132.

[ALL LINKS SEND TO DOWNLOADABLE PAPERS]