W imieniu organizatorów zapraszamy do wzięcia udziału w sympozjum "Roman Ingarden and the Lvov-Warsaw School".


Session 1. October 22 
16.00 CEST / 10.00 EDT / 15.00  BST 

Jakub Kloc-Konkołowicz (Vice-Dean of the Faculty of Philosophy at the University of Warsaw), Opening Addres 
Barry Smith (University of Buffalo), Relatively Isolated Systems 
Peter Simons (Trinity College Dublin), Ingarden and Fictions 
Jan Woleński (University of Information, Technology and Management, Rzeszów), Roman Ingarden and the Lvov-Warsaw School 

Session 2. October 23 
16.00 CEST / 10.00 EDT / 15.00  BST 

Janusz Maciaszek (University of Łódź), Ingarden and Ajdukiewicz on Meaning: Similar Inspiration, Two Different Solutions 
Guillaume Frechette (Salzburg University), Recipes for States of Affairs 
Anna Brożek (University of Warsaw), Roman Ingarden, the Lvov-Warsaw School and the Methods of Philosophy 
Arkadiusz Chrudzimski (Jagiellonian University),  Twardowski and Ingarden on the Ontology of Intentionality 
Wojciech Rechlewicz (University of Bydgoszcz), Roman Ingarden's Position in the Polemic Around Kazimierz Twardowski's Article "On Clear and Unclear Philosophical style"

Session 3. October 24 
16.00 CEST / 10.00 EDT / 15.00  BST

Dariusz Łukasiewicz (Kazimierz Wielki University, Bydgoszcz), Tadeusz Czeżowski and Roman Ingarden on Values and Metaphysics 
Sebastien Richard (Free University Brussels), Ingarden on the Conditional 
Aleksandra Horecka (University of Warsaw), The Theory of Image in Roman Ingarden’s and Leopold Blaustein’s Papers 
Witold Płotka (Cardinal Stefan Wyszynski University, Warsaw), A Revision of the Psychological Trend of the Lvov–Warsaw School? On the Reception of Ingarden’s Phenomenology in Blaustein 
Marek Piwowarczyk (The John Paul II Catholic University in Lublin), In Search of Unity: Twardowski, Husserl, and Ingarden on the Unity of the Object.
Zapraszamy do wysłuchania i obejrzenia obrad konferencyjnych
w dniu 15.10.2020:
w dniu 16.10.2020:


W zakładce 
DOKTORAT HONORIS CAUSA. ATK 1990 
zamieszczamy unikalne dokumenty z archiwum UKSW dotyczące nadania doktoratu honoris causa 
o. J. M. Bocheńskiemu przez ATK. 
Materiał zebrał, uporządkował i omówił dr Marek Porwolik (IF UKSW). 
Zapraszamy do obejrzenia i lektury.   


PROGRAM i PLAKAT są dostępne w zakładkach.


Zapraszamy do pobrania listy nazwisk prelegentów i tytułów referatów:


Konferencja w trybie on-line

Z uwagi na aktualne okoliczności epidemiologiczne, organizatorzy zdecydowali się na zmianę formy konferencji na tryb on-line. Mając na uwadze potrzebę bezpośredniej debaty i dyskusji, wszystkie konferencyjne wydarzenia będą odbywały się w czasie rzeczywistym. Spotkanie będzie obsługiwane przez aplikację Webex.

  Informacje o strukturze konferencji i program zostaną podane wkrótce.Zaproszenie do publikacji tekstów referatów konferencyjnych

W porozumieniu z Redakcjami czasopism 
Edukacja Filozoficzna oraz Studia Philosophiae Christianae
 informujemy, że obydwa czasopisma zapraszają do nadsyłania tekstów referatów prezentowanych w ramach konferencji.
Szczegółowe informacjami dotyczące możliwości publikacji w Edukacji Filozoficznej można znaleźć pod adresem
Redakcja Studia Philosophia Christianae zaprasza do przesyłania tekstów do końca 2020 roku. Publikacja tomu lub części tomu poświęconego konferencji jest planowana na pierwszą połowę 2021 roku. 
Informacje dotyczące tej propozycji można znaleźć pod adresem 


Informacja o nowym terminie Konferencji

Komitet Organizacyjny podjął decyzję o przeniesieniu terminu Konferencji na 

15-16 października 2020 roku.

4.07.2020 r. 
Komitet Organizacyjny 

Szanowni Państwo
Komitet Organizacyjny Konferencji pragnie poinformować, że prace organizacyjne dotyczące zaplanowanego wydarzenia postępują zgodnie z ustalonym harmonogramem. Wobec zaistniałej sytuacji związanej z epidemią COVID-19 i zarządzeniami Rządu RP ograniczającymi w przestrzeni uniwersyteckiej odbywanie zespołowych spotkań, liczymy się z możliwością przesunięcia daty konferencji. Tymczasem data ta pozostaje niezmieniona.

12.03.2020 r.
                                                                                                                                                                                      Komitet Organizacyjny