Caritas

W 1934 r. Ks. Karol Pękala utworzył w diecezji tarnowskiej akcję zorganizowanego miłosierdzia pod nazwą Caritas. W 1937 Ks. Bp Franciszek Lisowski zatwierdził Związek Caritas Diecezji Tarnowskiej. Dyrektorem został Ks. Karol Pękala - później jako Biskup nadal był jej dyrektorem przez 16 lat.
Bobowianie od wieków byli wrażliwi na biedę i potrzeby swych mieszkańców, o czym znajdujemy wzmiankę w książce „Nad rzeką Ropą” (Wydawnictwo literackie Kraków) że od 1596 r. istniał dom dla ubogich, koszty utrzymania pokrywało miasto. Pan Karol Majcher w książce „Bobowa, historia ludzie, zabytki” pisze że w XVI w. istniał szpital dla ubogich, jako instytucja związana z kościołem następnie przeszedł w ręce gminy- utworzono fundusz ubogich. Od najstarszych mieszkańców wiadomo że w 1945 r. za proboszcza ks. St. Warchałowskiego ks. wikary Józef Grzegorzek sprowadził do Bobowej trzy siostry Dominikanki. Otworzono ochronkę Caritas pw. św. Zofii dla dzieci przedszkolnych, prowadziły ją siostry zakonne. Z pomocą opiekunek rejonowych troszczyły się o chorych, staruszków, samotnych ubogich i rodziny wielodzietne jako Zrzeszenie Katolików Caritas Bobowej. W 1950 r. władze komunistyczne zawiesiły w Polsce działalność Caritas. Pomoc charytatywna w parafii jednak nie ustała. Ks. Proboszcz Jan Kurek wrażliwy na potrzeby ludzi mobilizował siostry zakonne i opiekunki rejonowe do działania. Do chwili obecnej działają jeszcze nadal Aleksandra Kipiel(zm. 24.XII 2010), Stefania Obrzut, Maria Ligęza i Michalina Koźbiał.
W 1990 r. wznowiono działalność Caritas Ks. Dziekan Stanisław Chrzan natychmiast zaapelował do parafian chętnych i wrażliwych by utworzyć Parafialny Oddział Caritas. 3 III 1991 r. zebrało się ponad 20 osób by pod przewodnictwem Ks. Dziekana St. Chrzana rozpocząć działalność Caritas w parafii. Wybrano zarząd: Przewodniczący Ks. St. Chrzan, zastępca Strojna Anna - później Olga Bogusz, sekretarz Cieśla Emilia (zmarła), skarbnik Ojczyk Czesława. Parafię podzielono na 9 rejonów którymi zajmują się opiekunki rejonowe.

Wigilia dla samotnych
 
Od wznowienia działalności Caritas odbyły się 4 festyny charytatywne i 1 koncert orkiestry. Członkinie uczestniczyły 10 razy w rekolekcjach. Odbyły się trzy dekanalne dni skupienia, były wyjazdy na diecezjalne święto Caritas m.in. do Starego Sącza. 3 razy chorzy wraz z opiekunami wyjeżdżali na rekolekcje dla chorych i niepełnosprawnych do Ciężkowic. Caritas organizuje w sierpniu wyjazd chorych i emerytów do sanktuarium Matki Bożej do Tuchowa.
11 lutego w Światowym Dniu Chorego jest uroczyste nabożeństwo dla chorych, potem członkowie Caritas odwiedzają chorych w domach, w ciągu roku także. Caritas uczestniczy w spotkaniach opłatkowych dla grup parafialnych, organizuje też swoje święto w Dniu Miłosierdzia Bożego.
Mamy własną gazetkę na placu przykościelnym oraz kiosk z dewocjonaliami z którego dochód zasila naszą kasę. Piszemy kronikę o działalności Parafialnej Caritas. Przewodniczymy modlitwie różańcowej oraz adoracji Najświętszego Sakramentu w kościele. Na święta Wielkanocne i Boże Narodzenie z pomocą sponsorów rozdajemy po ok. 100 paczek dla rodzin będących w potrzebie. Rozdajemy używaną odzież i żywność z nadwyżek Unijnych. Udzielamy zapomóg pieniężnych dla dzieci I Komunijnych, na pomoce szkolne, leki i dla osób poszkodowanych przez żywioły. Na te cele zbieramy datki na placu przykościelnym do puszek jak też na apele Ks. Biskupa by pomóc dotkniętym klęskami żywiołowymi lub wojną. Mamy kilku sponsorów, którzy na każdą naszą prośbę chętnie udzielają nam wsparcia. Głównym sponsorem jest nadal Ks. Prałat St. Chrzan mimo przejścia na emeryturę interesuje się sprawami Caritas i wspiera każdą akcję. W okresie tych 19 lat pracy Parafialna Caritas udzieliła pomocy na około 295 300 zł.
Olga Bogusz, Bobowa 2010 

Skład Oddziału Parafialnej Caritas na rok 2016:

Zarząd:
 1. Ks. dr Marian Chełmecki
 2. Irena Stukus
 3. Antoni Durlak
Członkowie:
 1. Ewa Amrożkiewicz
 2. Beata Cieluch
 3. Tadeusz Cieśla
 4. Teresa Durlak
 5. Zenon Durlak
 6. Elżbieta Hebda
 7. Maria Hebda
 8. Zuzanna Kipiel
 9. Zofia Król
 10. Teresa Mucha
 11. Helena Ryzner
 12. Maria Sikorska
 13. Janina Tarasek
 14. Genowefa Woźniak
 15. Monika Zagórska