เรือสองตอน

เรือสองตอน
    ความยาว 4.50 เมตร
    ความกว้าง 1.05 เมตร
    บรรทุกผู้โดยสาร 3 คน
    ราคา 20,000 บาท


    
 
  
 

     
 
    
     
     
   


Comments