הורדת קבצי PDF של הספרים החיצונים בעריכת אברהם כהנא

ניתן להוריד (בתחתית דף זה) 2 כרכים ראשונים של הספרים החיצוניים בעריכת אברהם כהנא בקבצים בפורמט פידיאף-PDF:
כרך א': אדם וחוה, חנוך, צוואות השבטים, יובלים, עליית משה.
כרך ב': מנשה, ירמיהו, ברוך, שלמה, דניאל, עזרא החיצוני, חזון עזרא.

טרם הועלה כרך נוסף של: אגרת אריסטראס, 4 ספרי המקבים, טוביה, יהודית, חזיונות הסבילות ובן סירא.

היות ואברהם כהנא נפטר בשנת תרל"ה – 1946, אין לספריו כבר זכויות יוצרים.