הורדת קבצי PDF של הספרים החיצונים בעריכת אברהם כהנא

ניתן להוריד (בתחתית דף זה) את הכרך הראשון של הספרים החיצוניים בעריכת אברהם כהנא בקבצים בפורמט פידיאף-PDF:
חלק א' של כרך ראשון (לתורה לנביאים ולכתובים): אדם וחוה, חנוך, צוואות השבטים, יובלים, עליית משה.
חלק ב' של כרך ראשון (לתורה לנביאים ולכתובים): מנשה, ירמיהו, ברוך, שלמה, דניאל, עזרא החיצוני, חזון עזרא.

טרם הועלה חלק ב' של הכרך השני נוסף של: אגרת אריסטראס, 4 ספרי המקבים, יהודית, חזיונות הסבילות ובן סירא.

היות ואברהם כהנא נפטר בשנת תרל"ה – 1946, אין לספריו כבר זכויות יוצרים (חלפו 70 שנה).

גם לספריו של יצחק זעקיל פרענקיל שתרגם את הספרים החיצוניים בספר ששמו 'כתובים אחרונים' פגו זכויות היוצרים (2 מהדורותיו חופשיות בהיברובוס ובאתר 'דעת'). 

תרגומו של הרטום פחות מקובל במחקר, אך פירושו חשוב - כיוון שמביא השוואות רבות לספרות חז"ל. על ספריו יש עדיין זכויות יוצרים.

קטעים מחלק מהספרים החיצוניים נמצאו במגילות ים המלח - אלו ניתנים לקריאה בההדרה החדשה של קימרון, החיבורים העבריים:

להסבר על איזה ספרים חיצוניים הם חלק ממגילות קומראן-ים המלח והיחס ביניהם: 

לקריאת ספר מסכם על הספרים החיצוניים ומגילות ים המלח:

להבחנה בין 'ספרים חיצוניים' ל'ספרים חיצוניים למקרא':