הורדת קבצי PDF של הספרים החיצונים בעריכת אברהם כהנא

ניתן להוריד (בתחתית דף זה) 2 כרכים ראשונים של הספרים החיצוניים בעריכת אברהם כהנא בקבצים בפורמט פידיאף-PDF:
כרך א': אדם וחוה, חנוך, צוואות השבטים, יובלים, עליית משה.
כרך ב': מנשה, ירמיהו, ברוך, שלמה, דניאל, עזרא החיצוני, חזון עזרא.

טרם הועלה כרך נוסף של: אגרת אריסטראס, 4 ספרי המקבים, טוביה, יהודית, חזיונות הסבילות ובן סירא.

היות ואברהם כהנא נפטר בשנת תרל"ה – 1946, אין לספריו כבר זכויות יוצרים.

תרגומו של הרטום לא התייחס לספרים ששרדו בשפת הגעז (שהם העיקריים להשלמת ספרי חנוך ויובלים ממגילות קומראן), אך פירושו חשוב. 

להסבר על איזה ספרים חיצוניים הם חלק ממגילות קומראן-ים המלח והיחס ביניהם: 
http://www.deadseascrolls.co.il/%D7%9E%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%97/71-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D 

לקריאת ספר מסכם על הספרים החיצוניים ומגילות ים המלח:
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1T3mpPjctslggQEnIkeA8LJMVghX3UPSc