הורדת קבצי PDF של הספרים החיצונים בעריכת אברהם כהנא

ניתן להוריד (בתחתית דף זה) את הכרך הראשון (חסר בפידיאף הכרך השני) של הספרים החיצוניים בעריכת אברהם כהנא בקבצים בפורמט פידיאף-PDF:
חלק א' של כרך ראשון (לתורה לנביאים ולכתובים): אדם וחוה, חנוך, צוואות השבטים, יובלים, עליית משה.
חלק ב' של כרך ראשון (לתורה לנביאים ולכתובים): מנשה, ירמיהו, ברוך, שלמה, דניאל, עזרא החיצוני, חזון עזרא.

טרם הועלה כרך נוסף של: אגרת אריסטראס, 4 ספרי המקבים, טוביה, יהודית, חזיונות הסבילות ובן סירא.

היות ואברהם כהנא נפטר בשנת תרל"ה – 1946, אין לספריו כבר זכויות יוצרים.

גם לספריו של יצחק זעקיל פרענקיל שתרגם את הספרים החיצוניים בספר ששמו 'כתובים אחרונים' פגו זכויות היוצרים (2 מהדורותיו חופשיות בהיברובוס ובאתר דעת). 

תרגומו של הרטום לא התייחס לספרים ששרדו בשפת הגעז (שהם העיקריים להשלמת ספרי חנוך ויובלים ממגילות קומראן), אך פירושו חשוב. על ספריו יש עדיין זכויות יוצרים.

קטעים מחלק מהספרים החיצוניים נמצאו במגילות ים המלח - אלו ניתנים לקריאה בההדרה החדשה של קימרון, החיבורים העבריים:
https://www.ybz.org.il/?CategoryID=1510

להסבר על איזה ספרים חיצוניים הם חלק ממגילות קומראן-ים המלח והיחס ביניהם: 
http://www.deadseascrolls.co.il/%D7%9E%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%97/71-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D 

לקריאת ספר מסכם על הספרים החיצוניים ומגילות ים המלח:
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1T3mpPjctslggQEnIkeA8LJMVghX3UPSc

הערך 'ספרים חיצוניים': http://www.ma.huji.ac.il/~kazhdan/Shneider/EarlyMyst2008/Apocrypha-Enc-haMiiqrait.pdf