Khatam Terjemahan

                                                      [Previous] [Next] [Home]

Al-Kahf, dari ayat 81~90;

81. “maka kami mahu, supaya Tuhan mereka, gantikan bagi mereka anak yang lebih baik daripadanya tentang bakti dan yang lebih dekat tentang penghubung keluarga”.

82. “Ada pun tembok itu, adalah kepunyaan dua anak yatim di kota,  dan adalah dibawahnya satu perbendaharaan bagi mereka berdua, dan adalah bapa mereka seorang yang soleh, maka Tuhan mu mahu supaya mereka cukup umur dan keluarkan perbendaharaan mereka, sebagai satu rahmat dari Tuhan mu, dan tidaklah aku lakukan itu dari kemahuan ku sendiri, itulah maksud kejadian yang engkau tidak boleh sabar atasnya”.

83. Dan mereka akan beratkan kepada mu tentang dia tentang Dzulqarnain. Katakan lah; “aku akan baca kan kepada kamu satu sebutan dari hal dia”.

84. Sesungguhnya kami telah tangguhkan dia dibumi dan kami beri kepadanya jalan dari tiap-tiap sesuatu.

85. Lalu ia ambil satu jalan.

86. Sehingga tetakala ia sampai ditempat terbenam matahari, ia dapatinya terbenam di air yang hitam dan ia dapati disisinya satu kaum. Kami berkata; “ya Dzulqarnain ! terserah mahu pun engkau menyeksa atau pun engkau adakan diantara mereka kebaikan”.

87. Berkata; “Adapun orang yang menganyanyai, maka kami akan seksa dia, kemudian ia dikembalikan kepada Tuhan nya, lalu ia azab dia dengan satu azab yang sangat”.

88. “Dan ada pun orang yang beriman dan beramal soleh, maka baginya ada balasan yang baik dan kami akan berkata kepadanya dari perintah kami dengan kata-kata yang mudah”.

89. Kemudian ia ambil satu jalan lain.

90. Sehingga tetakala ia sampai ditempat terbit matahari, ia dapatinya terbit pada satu kaum yang tidak kami adakan bagi nya tutupan daripadanya.

 

Sumber,
[] http://pru10.blogspot.my/2016/02/surah18.html

Following G+,
[] https://plus.google.com/115692843352166926087/posts/4NwcZdopKqH






.
Comments