Kinderoppasdienst

De kinderoppasdienst is een service van de gezinsbond. U moet dus lid zijn van de gezinsbond om hiervan gebruik te kunnen maken.

Het is de bedoeling om ouders die graag eens een avondje voor zichzelf zouden hebben, daarin te ondersteunen door de zoektocht naar een babysitter zo eenvoudig en zo veilig mogelijk te maken.

Als u kiest voor de kinderoppasdienst van de gezinsbond, kiest u namelijk niet alleen voor het systeem van een coördinator die in uw plaats op zoek gaat naar een babysitter, u kiest meteen ook voor babysitprestaties die op een degelijke manier verzekerd zijn.

Zoals vermeld biedt de kinderoppasdienst occasionele opvang. Het is bijgevolg geenszins de bedoeling om nanny's ter beschikking te stellen om op regelmatige basis kinderen van school te halen en op te vangen of om op regelmatige basis thuis kinderen op te vangen omdat de ouders moeten gaan werken.

De coördinator van de kinderoppasdienst voor Leerne is Sabine Demerlier. Zij is verantwoordelijk voor het recruteren en inschrijven van nieuwe babysitters, het inschrijven van nieuwe gezinnen (inschrijving in de gezinsbond is niet voldoende, u dient zich apart ook in te schrijven voor de kinderoppasdienst), de verkoop van de verzekeringsboekjes, het behandelen van eventuele klachten en het coördineren van de babysitprestaties.

Ben je minstens 15 jaar en zou je graag willen babysitten?

Twee maal per jaar wordt een inschrijvingsmoment georganiseerd. Er worden hiervan affiches verspreid op het dorp. Wil je zeker zijn? Contacteer dan Sabine op 0475/ 71 64 14, je wordt dan op de hoogte gebracht van het eerstvolgende inschrijvingsmoment.

Wenst u als ouders beroep te doen op de kinderoppasdienst?

Wacht dan niet tot u dringend een babysitter nodig hebt!

Neem contact op met Sabine via 0475/ 71 64 14 en breng uw inschrijving reeds vooraf in orde. U kan op dat moment ook al een verzekeringsboekje aankopen. U kan namelijk pas een babysitter aanvragen eens u ingeschreven bent en in het bezit van een verzekeringsboekje.
Op het moment dat u dan een babysitter nodig hebt, kan de coördinator meteen tot actie overgaan.