Các môn học‎ > ‎

Địa chất công trình

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Tên học phần: Địa chất công trình

Viết bằng tiếng Anh: Engineering Geology

Mã số:

1.      Số tín chỉ học phần: 02

2.      Phân bổ số giờ của học phần:           Lý thuyết:                   20 tiết

Bài tập:                       4 tiết

Thí nghiệm:             4 tiết

Thảo luận:                   12 tiết

Tự học:                       60 tiết

3.      Chương trình đào tạo chuyên ngành: Các chuyên ngành của ngành xây dựng công trình giao thông, gồm:

-         Cầu hầm

-         Đường bộ

-         Đường sắt

-         Cầu đường bộ

-         Cầu đường sắt

-         Công trình giao thông công chính

-         Công trình giao thông thành phố

-         Đường ô tô và sân bay

-         Công trình giao thông thủy

-         Địa kỹ thuật công trình giao thông

-         Dự án và quản lý dự án

-         Đường hầm và metro

-         Tự động hóa thiết kế cầu đường

4.      Phương pháp đánh giá học phần:

4.1.           Điểm đánh giá quá trình học tập:

-         Chuyên cần:                                       10%

-         Kiểm tra giữa kỳ và bài tập:  10%

-         Thảo luận và bài tập:              10%

 

4.2.           Điểm kết thúc học phần:                   70%.

5.      Điều kiện học học phần:

5.1.           Những học phần tiên quyết:

- Toán giải tích F1+F2, mã số:

- Xác suất thống kê

- Hóa học ứng dụng, mã số:

- Toán đại số, mã số:

- Vật lý, mã số:

- Hình họa, vẽ kỹ thuật, mã số:

5.2.           Những học phần trước:

-         Sức bền vật liệu, mã số:

-         Cơ lý thuyết, mã số:

-         Cơ kết cấu, mã số:

-         Cơ học chất lỏng, mã số:

5.3.           Những học phần song hành:

-         Trắc địa, mã số:

-         Vật liệu xây dựng, mã số:

6.      Nhiệm vụ của sinh viên:

-         Tham dự đầy đủ các giờ học lý thuyết trên lớp để nắm được kiến thức cơ bản của môn học.

-         Tham dự đầy đủ các giờ bài tập.

-         Tích cực hoàn thành các phần thực hành và tham gia thảo luận trên lớp.

-         Tự học để tổng hợp và hệ thống các kiến thức cơ bản, nghiên cứu sâu thêm và mở rộng kiến thức về môn học.

7.      Nội dung tóm tắt học phần:

Địa chất công trình là một môn khoa học chuyên nghiên cứu và vận dụng các tri thức địa chất vào việc xây dựng các công trình.

Không thể thiết kế, thi công các công trình đảm bảo sự ổn định, các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của công trình nếu không có những kiến thức cơ bản về địa chất công trình.

Qua môn học này sinh viên cần nắm được:

-         Nguồn gốc thành tạo và tính chất của đất đá thường được dùng trong xây dựng công trình.

-         Sự hình thành nước dưới đất và ảnh hưởng của nó đến việc xây dựng công trình.

-         Những hiện tượng địa chất hiện đại liên quan đến việc xây dựng công trình.

-         Các phương pháp khảo sát địa chất công trình khi xây dựng các công trình giao thông...

After taking this course, students will be able to:.

-         Understand the significance and importance of different rock and soil types, and their characteristics in engineering construction and design.

-         Appreciate the importance of discontinuities and their characteristics.

-         Understand the basis of strength and other index properties of both intact rock, rock masses, single discontinuities and soil.

-         Undertake the geotechnical assessments.

-         Provide an engineering description of rocks and soils.

-         Analyze slopes for stability.

-         Determine excavability of rocks.

8.      Tên giảng viên giảng dạy:  PGS.TS. Nguyễn Sỹ Ngọc, KS. Trần Văn Dương, ThS. Võ Thị Hồng Minh, ThS. Lê Anh Đức, TS. Nguyễn Đức Mạnh, ThS. Nguuyễn Thị Thanh Giang, ThS. Phạm Mai Thơ, ThS. Phí Hồng Thịnh, ThS. Nguyễn Anh Tuấn, ThS. Nguyễn Công Định, ThS. Nguyễn Đức Vinh. ThS. Phạm Bá Hưng (CS II).

9.      Tài liệu giảng dạy và học tập:

-         Tài liệu giảng dạy: Giáo trình “Địa chất công trình” của Nguyễn Sỹ Ngọc và Trần Văn Dương (2010).

-         Tài liệu tham khảo chính:

+ Nguyễn Uyên, Nguyễn Văn Phương, Nguyễn Định, Nguyễn Xuân Diến, “Địa chất công trình”, Hà Nội (1980).

+ Nguyễn Định, Trần Ngọc Thí, Trần Tính, “Địa chất công trình”, Đại học giao thông sắt bộ, Hà Nội.

+ V. Đ. Lomtazhe, “Địa chất công trình (Thạch luận công trình)”, Hà Nội (1978)

+ N. N. Maxlov, “Oxnovư mekhaniki gruntov i inzhenernoj geoloij”, Moxkova (1968).

+ T. Marh, J. Malgot, F. Vámós, “Inzinierska geológia, Bratislava (1980)

10. Nội dung đề cương chi tiết.

10.1. Nội dung đề cương chi tiết môn học

STT

NỘI DUNG

CHƯƠNG I

Một số khái niệm cơ bản về Trái Đất

I.1

Trái Đất và một vài đặc điểm của nó

I.2

Sơ lược lịch sử phát triển vỏ Trái Đất

I.3

Địa hình – địa mạo

CHƯƠNG II

Đất đá

II.1

Khoáng vật

II.2

Các loại đá

II.3

Đất

II.4

Tính chất cơ bản của đất đá thường dùng trong xây dựng công trình.

II.5

Phân loại đất đá

CHƯƠNG III

Nước dưới đất

III.1

Khái niệm cơ bản về nước dưới đất

III.2

Định luật thấm cơ bản

III.3

Tính toán cho các dòng thấm nước dưới đất.

III.4

Tính toán cho các dòng thấm chảy đến các công trình thu nước.

CHƯƠNG IV

Các hiện tượng địa chất hiện đại liên quan đến xây dựng công trình.`

IV.1

Hoạt động kiến tạo của Trái Đất

IV.2

Hiện tượng động đất

IV.3

Hiện tượng phong hóa

IV.4

Hoạt động địa chất của dòng sông

IV.5

Hiện tượng karst

IV.6

Hiện tượng cát chảy

IV.7

Hiện tượng xói ngầm

IV.8

Hiện tượng chuyển dịch đất đá trên sườn dốc

CHƯƠNG V

Khảo sát địa chất công trình

V.1

Nhiệm vụ và nội dung của khảo sát địa chất công trình

V.2

Các phương pháp khảo sát địa chất công trình

V.3

Bản đồ địa chất công trình

V.4

Khảo sát địa chất công trình để xây dựng các công trình giao thông.

 

10.2. Phân bổ thời gian

 

 

 

Thứ tự chương mục

Nội dung

Số giờ

Lý thuyết

Bài tập

Thảo luận

Tự học

Chương I

Một số khái niệm cơ bản về Trái Đấtq

1

 

2

3

Chương II

Đất đá

10

2

2

30

Chương III

Nước dưới đất

3

2

2

18

Chương IV

Các hiện tượng địa chất hiện đại liên quan đến xây dựng công trình

3

 

2

9

Chương V

Khảo sát địa chất công trình

3

 

4

9

  
Ċ
Bo mon Dia ky thuat,
23:05, 14 thg 8, 2012
Comments