มงคลชีวิต

                                                                                       "มงคลชีวิต"    
                                                            อย่านอนตื่นสาย                   อย่าอายทำกิน
                                        อย่าหมิ่นเงินน้อย                  อย่าคอยวาสนา
                                        อย่าเสวนาคนชั่ว                   อย่ามั่วอบายมุข
                                        อย่าสุกก่อนห่าม                   อย่าพล่ามก่อนทำ
                                        อย่ารำก่อนเพลง                   อย่าข่มเหงผู้น้อย
                                        อย่าคอยแต่ประจบ                อย่าคบแต่เศรษฐี
                                        อย่าเอาดีแต่ตัว                     อย่าเอาชั่วให้ผู้อื่น
                                        อย่าฝ่าฝืนกฎระเบียบ            อย่าเอาเปรียบสังคม
                                        อย่าชื่นชมคนผิด                   อย่าคิดเอาแต่ได้
                                        อย่าใส่ร้ายคนดี                     อย่ากล่าววจีมุสา
                                        อย่านินทาพระเจ้า                 อย่าขลาดเขลาเมื่อมีทุกข์
                                        อย่าสุขจนลืมตัว                    อย่าเกรงกลัวงานหนัก
                                        อย่าพิทักษ์พาลชน                อย่าลืมตนเมื่อมั่งมี

                                                                                                 ด้วยความปรารถนาดีจาก
                                                                                                          โรงเจวัดโสธร