"BLUE MAGIC STORAGE" *, Εγκατάσταση (dexion, ηλεκτρονικές συσκευές, οθόνες, χαρτινα κουτιά, διάφορα αντικείμενα, καλώδια, flash animations) 
Διαστάσεις μεταβλητές.

 
"Ασταμάτητα, παραλύοντας και σχεδόν υπνωτισμένα, συσσωρεύω στοιβάζοντας τη μια πάνω από την άλλη ηλεκτρονικές συσκευές που μετατρέπονται ταχύτατα σε ένα συνοθύλεμα παλιατζούρας, σκόνης και αποσπασματικών αναμνήσεων. 
Κάποια αρχεία flash παίζουν σε οθόνες και ενεργοποιούν το φυσικό χώρο της αποθήκης από μια ανησυχητική λήθη. 
Τίποτα δεν λειτουργεί ακριβώς, αλλά νιώθω την ανάγκη να βρω και να ρυθμίσω όλες αυτές τις συσκευές μ' ένα κοινό τρόπο" 
Αποθηκεύω παλιό hardware με την ίδια λογική που κρατάω φωτογραφίες και σημειώσεις, σαν ένα "ενδιάμεσο" για να έχω πρόσβαση σε παλιότερα αρχεία καταγραφής της ιστορίας μου. 
Το μυστήριο των αποθηκευμένων αντικειμένων αυξάνεται όσο μειώνεται η ικανότητα πρόσβασης στα αρχεία που περιέχουν. 
Για παράδειγμα μια κασέτα VHS αποκτά "ερμητικό" χαρακτήρα από τη στιγμή που χαλάει το video της αντίστοιχης τεχνολογίας και δεν υπάρχει εύκολος τρόπος να διορθωθεί. 
Ακόμη κι αν ήθελα να διαλύσω την συμπλεγματική σύνθεση της αποθήκης μου και να στείλω τ' αρχεία μου σ 'ενα "υπερπέραν" αποθηκευμένων πληροφοριών 
( cloud storage service) πάντα διστάζω και σαμποτάρω κάθε δράση πιστεύοντας ότι κάποια απο τα μηχανήματα έχουν κρατήσει ένα κομμάτι από την ψυχική μου ενέργεια. 
Οσο περισσότερο χρησιμοποιώ τεχνολογία στη δουλειά μου τόσο περισσότερο νιώθω τον κόσμο μου να γίνεται πιο άυλος. Κρατώντας πεισματικά, ασφυκτικά γεμάτη την αποθήκη μου φτιάχνω ένα ισχυρό ψυχολογικό αντίβαρο απέναντι στο φόβο μιας πιθανής εξαύλωσης μου. 
*Σημ. 

Η "Blue Magic Storage" δεν είναι μονο η αναπαράσταση ενός είδη υπάρχοντος προσωπικού χώρου σ ένα εκθεσιακό. 
Eίναι η ανάπτυξη μιας δομής από οικείες και γνωστές τεχνολογικές συσκευές που τείνει να εμπλουτίζεται απορροφώντας ολοένα και περισσότερα παρόμοια στοιχεία που βρίσκονται στον χώρο εγκατάστασης της. 
Μ' αυτή την έννοια τείνει να γίνεται κανιβαλική.
-----------------------------------------
Blue Magic Storage, installation, 2010, (dexion, electronic devices, carton boxes, several objects, cables, flash animations) 

"Ceaselessly, paralyzing and almost hypnotic, I accumulate electronic devices, stacking them one over the other, rapidly transforming them to a clutter of junk, dust and fragmented memories. Some flash files play in monitors and energize the natural storehouse area from an unsettling oblivion. Nothing functions perfectly, but i feel the need and set all those devices in a common way. 
I store an old hardware with the same logic i keep photographs and notes, as a "medium" which gives me access to older records of my history. 
The mystery of the stored items increases as the ability to access their memory files decreases. 
For example, a VHS tape becomes "hermetic" from the moment the video player of the same technology breaks down and cannot be fixed. 
Even f i wanted to damage the clustered structure of my store-room and send my files to an unseen of stored data (cloud storage service) i always hesitate and sabotage any action believing that some of those machines have retained a part of my psychic energy. 
The more i use technology in my work, the more i feel my world becoming transparent. 
By stubbornly keeping my store-room jam-packed i create a powerful psychological counterweight against the fear of becoming immaterial. 


*Note 
"Blue magic storage" is not only a reproduction of an existing private area in the environment of an exhibition. 
It is the development of a structure from a familiar and known technological devices which tends to grow by absorbing more and more of the similar items existing in its area of installation. 
In this context, it has a cannibalic tendency.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Exhibition info:

29 April 2010- 29 May 2010
2010, Berlin-Athina, curators theofanis konstantinou, Katrin Sauerlaender ,Caid, Athens.