Selgere søkes

Vi søker etter provisjons selgere fra Nordland og sørover.
Søker må ha egen bil og eget registrert foretak.
For rette person, kan det ligge svært gode fortjeneste muligheter her.
Salget er rettet mot butikker og institusjoner.
Her er også mulighet for å selge produktet inn i de forskjellige
land som vi representerer.

Ved interesse, kan det sendes til oss på
og du vil bli kontaktet.

Comments