sjamanisme

een beknopte weergave van avalons sjamanisme rubriek

avalons eiland

avalon linken

citaten en teksten

tarot

artikelen psychologie

mijn ervaringen 

taoisme

berlijn 2006

favoriete boeken

filosofie

Oefening om te aarden

Dit is een korte oefening die overal kan worden uitgevoerd , hoewel het de voorkeur verdient om er een rustig moment in uw gewijde ruimte voor te nemen .Het is een goede oefening om het zenuwstelsel te kalmeren , de geest te concentreren en het gevoel te krijgen dat uw voeten stevig op de grond staan .Als je nu liever de voorkeur neem om te gaan zitten , ga dan op een stoel ziten met een rechte rug en voeten allebei goed op de grond .

Ga met uw voeten op heupbreedte staan , de tenen iets ingedraaid , de hielen naar buiten en de buitenranden van uw voeten evenwijdig aan elkaar .Buig de knieën lichtjes en houd uw ruggegraat recht . Open uw schouders overdwars , ontspan uw armen en zet terwijl u ademt uw borstkas uit.

Sluit langzaam uw ogen en adem driemaal diep in .laat uw buik bij het inademen omhoog komen en bij het uitademen ontspannen , en voel hoe uw hele lichaam zich ontspant .

Richt nu uw aandacht op uw voeten. Voel de verbondenheid met onze moeder aarde.Spreid uw voeten uitelkaar en laat ze de beweging van uw ademhaling voelen. Adem zevenmaal in door uw neus en uit door uw voeten. Met elke uitademingvoelt u uw voeten stevig op de grond staan en stelt zich voor dat u wortels aan het ontwikkelel bent die in de grond groeien.Deze wortels verbinden u met onze moeder aarde.Ze voelen en koesteren u.

Begin langzaam energie door uw wortels op te nemen , en voel haar terwijl ze door uw voeten , enkels, knieën , bekken en buik stroomt.De energie blijft verder langs uw ruggengraattomhoog stromen en vult uw hele lichaam , zodat uw hele systeem gestimuleerd wordt. Houd deze positie een paar momenten vast en wees u bewust van alle sensaties die door u heengaan terwijl de energie stroomt. Voel hoe uw lichaam gegrondvest wordt op moeder aarde .

Als u klaar bent haalt u diep adem en opent u uw ogen .

U hebt de oefening om te 'aarden' voltooid .

 

 

 

 

 

Druïden hielden zich bezig met krijgskunde en onderwijs. Zij waren verantwoordelijk voor arbitrage, profetie en waarzeggerij. Druïden waren sterk verbonden met de natuur. De druïde was de alter ego van de andere spraakmakende figuur aan het hof: de bard. Beide lieden waren meesters in overleveringen (sustainable stories), lofdichten en satire. De gezamenlijke kracht van deze historische figuren is dat zij de macht van het woord kenden. Zij hadden 'tovenarij' in hun stem en woorden. Zij waren toentertijd communicatiespecialisten op en top. Zij zijn metafoor voor de kennis en kunde van Draoidh.


 

Barden, Ovaten en Druïden      
De klassieke druïden kenden een indeling in drie specifieke groepen, met elk specifieke
functies en taken en een eigen opleidingstraject.
Oude tekstbronnen geven voldoende informatie om een goed beeld te krijgen van de aard van elk van deze groepen.

        Barden:        Ontwikkelen van creatieve krachten en leven in harmonie met de aarde;
                                                  Ovaten:         Begrijpen van de natuur van tijd, dood en wedergeboorte en werken aan een natuurlijke gezondheid;
              Druïden:       Meesters in de leer, begeleiders van Rituelen. Filosofen, Adviseurs, Rechters.

De drie opleidingsfasen moeten gezien worden als verschillende niveaus van verdieping, niet als hiërarchische niveaus.

         Barden
Hoewel een bard het eerste opleidingsniveau van een druïde vertegenwoordigt, mogen we niet de vergissing begaan te veronderstellen dat een bard in enig opzicht een lage of inferieure positie ten opzichte van druïden inneemt.
Het werk van barden omvat:
-   Contact leggen met het verleden en de wereld van de natuur.
-   Werken met de achtvoudige cyclus der seizoenen. (verschaft inzicht in verbondenheid tussen verschillende levenscycli)
-   Werken met eigen erfgoed, stamboom en mythologie en verhalen van de stam.
-   Werken met inspiratie; openstellen voor de eigen creativiteit.
-   Werken met de krachten van de vier elmenten: 
                   * AARDE (practische zin en sensualiteit)
                   * WATER (ontvankelijkheid en emotionaliteit)
                   * LUCHT (redeneren)
                   * VUUR (intuïtie en enthousiasme)
Werken met rituelen, visualisatie en meditatie (waardoor de kanalen voor creatieve kracht geopend worden)

          Ovaten
Het werk van ovaten omvat:
-   Leren toepassen van genezende krachten door kennis van kruiden, bomen en dieren en door het toepassen van natuurwetten op het
     menselijk lichaam en de menselijke psyche.
-   Begrip krijgen van de verborgen dynamiek van de tijd en van de werkelijkheid van de wereld der geesten.
-   Ontwikkelen van het vermogen om contact te hebben met een wereld waar de tijd overstegen wordt.
-   Waarzeggen, als meer ontwikkelde vorm van het zoeken naar voortekenen.
-   Toepassen van diviniatietechnieken voor tastbare zaken (bijv. water en metaal zoeken)

          Druïden
De reden dat we voor ons geestesoog de druïde zien als een oude man is wellicht ten dele het gevolg van het besef dat tegen de tijd dat men de opleiding van bard en ovaat heeft afgerond men beslist al bejaard moet zijn!
Filosofen als begeleiders van rituelen
In de klassieke teksten wordt nimmer naar druïden verwezen als priesters, maar wel als filosofen.
Aanvankelijk is dat een beetje verwarrend omdat we weten dat zij ceremoniën dirigeerden, maar als we begrijpen dat de filosofie van de druïde een natuur-, aarde- of zonnereligie is, in tegenstelling tot de geopenbaarde godsdiensten zoals christendom en islam, dan kunnen we ook inzien dat zij niet fungeren als bemiddelaars tussen god en de mens, maar als degenen die het ritueel leiding geven.
Een druïde houdt zich bezig met de mens en zijn relatie tot de wereld
De drie werelden kunst, natuur en filosofie maken deel uit van de drie stappen in de traditie van de druïden. Uiteindelijk zijn we in staat onze artistieke belangstelling te verenigen met onze spirituele insteresses en onze zorg om onze omgeving.

De bard, ovaat en druïde zijn één persoon met beide voeten op de aarde.
We hoeven zelf niet zo'n 'totaal mens' te zijn die al deze capaciteiten en interesses in zich heeft, maar de druïde als model is altijd aanwezig (en is dat al duizenden jaren) om ons aan te moedigen en te leiden, om voor ons licht te werpen op een pad dat noch uniform noch gepredestineerd is, maar voor ons uniek en aangelegd met eigen ervaringen en onze creatieve geest
 
 
 

"I call upon thee, stone of earth.
  Formed by fire, sculpted by water and weathered by wind.
  Impart the deepest secrets of the earth to me. 
Teach me how to be silent, how to listen,
how to be strong without force
and how to be firm without anger.
  Lend me your strength."

http://www.crystalinks.com/druids.html

"Druidry is not a religion. It's a philosophy and you can worship a God or a Goddess, it's up to you. You can be a Christian or a Moslem or anything else and still be a Druid. "But while a Christian will say God made that tree, a Druid will say the energy of a creative force is in that tree." Kieron, a North-East UK Druid.

Freya's lied
 
Ik ben de grote Moeder, aanbeden door alle schepselen
en zij die het werden bij haren gewaar wording
ik ben de vrouwelijke oerkrachten en eeuwig
Ik ben de Grote Godin van de maan, de vrouw van alle magie.
De wind en de ruisende bladeren zingen Mijn naam
Op mijn voorhoofd draag ik de rimpel der wijsheid.
en mijn voetenrusten in ster bezaaide hemels
Ik ben het brein van alle Mysteries.
Deze weg teder en zacht te betreden
Schep vreugde in mij en ken de rijkdom van de
jongheid en mijn jeugd
Ik ben de gezegende Moeder, de sierlijke vrouwe van rispinge
ik ben gekleed in het koele wonder van de aarde en het gouden kleed van wuivende goud op het veld.
Ik ben de oorsprong en de hoedster van het tij op aarde.
Al wat groeit komt tot mij in bloei in mijn jaargetijde.
Ik ben de bescherming en de beterschap
Ik ben diegene die het leven geeft onmetelijke sterkend vruchtbaar
Aanbid mij als een oude wijze vrouw weefster van de cyclus van dood en wedergeboorte.
Ik ben het wiel, schaduw van de maan
Ik ben de oorsprong en de hoedster van het levenstij van man en vrouw.
Ik geef verkwikking en bevrijding aan rusteloze zielen.
Weet dat de duisternis van de dood mijn gebied is, maar ook de blijdschap van de geboorte
Ik ben de Godin van de maan, de aarde en de zeeën
Mijn namen en krachten zijn groot in aantal.
Ik ben een bron van kracht en magie, vrede en wijsheid.
Ik ben de aarde, de eeuwige jonge vrouw
De moeder van het alles omvattende
En de oude wijze vrouw van de duisternis.
Ik schenk jullie Mijn zegeningen
van mijn oneindige liefde
 
bron: witches inspiration