Strona główna

        MAT-FIZIO to blog matematyczny tworzony przez uczniów klas 4 - 7 Zespołu Szkolno -Przedszkolnego nr 1 we Włocławku. Został on stworzony w ramach projektu „Ja uczę ciebie, ty uczysz mnie – uczymy się wzajemnie” dofinansowanego przez Fundację mBank. Projekt ma na celu zwiększenie zaangażowania ucznia w proces zdobywania wiedzy. Realizowane działania mają pokazać nietypowe dla szkolnej edukacji sposoby zdobywania wiedzy i zachęcają uczniów do pogłębiania i rozwijania umiejętności matematycznych. Wykorzystanie komputera i internetu w procesie nauczania ma wzbudzić zainteresowanie nauką matematyki oraz rozbudzić samodzielności i kreatywności uczniów.

Blog ma być formą wzajemnej pomocy w nauce matematyki dla uczniów słabszych, jak i możliwością promowania wiedzy uczniów i rozwijania zainteresowań matematyką.