arbejde sb., position, som indebærer ansvar for og udførelsen af en eller flere opgaver.

arbejdsom adj., ivrig efter at udføre sit arbejde.

fyre vb., (afskedige) at opsige ansættelsesforholdet. Foretages af arbejdsgiveren og opfattes for det meste som ugunstigt for arbejdstageren.

kompetence sb., evner, som en arbejdstager forventes at være i besiddelse af for at udføre sit arbejde.

Politiken-abonnenter sb., (i det offentlige: Kollegaer)

resultat sb., konkret værdi som følger af udførelsen af et stykke arbejde.