Els blocs com a recurs educatiu
 
 
 

Objectius i Continguts

Objectius:
- Entendre les implicacions de la Web 2.0 a l'educació
- Les xarxes socials
- Conèixer que són els blocs
- Aprendre a crear un bloc 
- Conèixer les diferents finalitats educatives dels blocs
- Usar i integrar en els blocs eines 2.0
 
 Continguts:
- Eines de la Web 2.0
- Xarxes socials
- Què són els blocs?
- Els blocs educatius i les seves tipologies
- Creació d’un bloc amb Blogger
- Elements que es poden afegir a un bloc amb Blogger 
- Inclusió d’elements multimèdia a un bloc amb Blogger  
 

 

Informació


Mircotaller
Blocs

Organitza:
Direcció General de Formació del Professorat.
Servei de Formació a Distància
Conselleria d'Educació i Cultura de les Illes Balerars
 
Dates: Curs 2010-11
 
Ponents:
Isabel Ferrer
isabel@educacio.caib.es
 @iferrer


Gemma Tur
gemturfer@educacio.caib.es
 @gemturfer
 
 


Quins blocs són part del teu PLE?


Comunitat de blocs educatius de les Illes Balears:

Arxipèlag de blocs