ครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ หมายถึง วัสดุที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีอายุการใช้งาน
    เกินกว่า 1 ปีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท

 • บทความไม่มีชื่อ หมายเลขทะเบียน     :  001/2559                     วัน / เดือน / ปี           :  06 / 06 / 2559                        เลขที่                        :  47/2559                     ประเภท                     :  ครุภัณฑ์สำนักงาน                     ชื่อหรือชนิดครุภัณฑ์  :  ตู้ลำโพงพร้อมไมค ...
  ส่ง 10 ก.ย. 2560 21:32 โดย ZeNO LINDOW
 • ตู้ลำโพง K.POWER พร้อมไมค์ลอย ตู้ลำโพง K.POWER พร้อมไมค์ลอย ร้านเทคนิกอะไหล่หมายเลขทะเบียน     :  001/2559                    วัน / เดือน / ปี           :  06 / 06 / 2559                       เลขที่                        :  47/2559                    ประเภท                     :  ครุภัณฑ์สำน ...
  ส่ง 15 ธ.ค. 2559 09:50 โดย opor tx
 • ตู้วางหนังสือ(1-6/2559) ตู้วางหนังสือ ร้านเดวิด  จากร้านเดวิด  ภาพจริง:                     หมายเลขทะเบียน     :  7110-003-0005 (1-6/2559)                     วัน / เดือน / ปี           :  25 / 02 / 2559                        เลขท ...
  ส่ง 15 ธ.ค. 2559 09:53 โดย opor tx
 • ตู้ลำโพงเอนกประสงค์ K.Power (001-2559) ตู้ลำโพงเอนกประสงค์ K.Power KDR-12BTจากร้านกิตติพัทซาวด์ ภาพจริง:                     หมายเลขทะเบียน     :  5965-002-0003 (001/2559)                     วัน / เดือน / ปี           :  01 / 06 / 2559                        เลขที่                        :  001 ...
  ส่ง 15 ธ.ค. 2559 09:54 โดย opor tx
 • ตู้เหล็กบานเปิดทึบสูง (1-1/2559) ภาพจริง:                     หมายเลขทะเบียน     :  7110-007-0200 (1-1/2559)                     วัน / เดือน / ปี           :  28 / 12 / 2559                        เลขที่                        :  1-1/2559                     ประเภท                     :  วัสดุสำนักงาน                     ชื่อหรือชน ...
  ส่ง 15 ธ.ค. 2559 09:55 โดย opor tx
 • โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต (1-2/2559) โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก ภาพจริง:                     หมายเลขทะเบียน     :  7110-007-0001 (1-2/2559)                     วัน / เดือน / ปี           :  02 / 11 / 2558                        เลขที่                        :  1-2 ...
  ส่ง 15 ธ.ค. 2559 09:57 โดย opor tx
 • โต๊ะทำงานไม้ พร้อมกระจก (1/2559) โต๊ะทำงานไม้ พร้อมกระจก 60 * 120 ซม. จากบริษัท วัฒนซิสเต็ม เมชั่น จำกัด ภาพจริง:                     หมายเลขทะเบียน     :  7110-007-0010 (1/2559)                     วัน / เด ...
  ส่ง 15 ธ.ค. 2559 09:59 โดย opor tx
 • ชั้นวางหนังสือ (7/2559) ชั้นวางหนังสือ จากร้านเดวิด ภาพจริง:                     หมายเลขทะเบียน     :  7110-003-0005 (7/2559)                     วัน / เดือน / ปี           :  25 / 02 / 2559                        เลขที่                        : 7/2559                     ประเภท                     :  วัสด ...
  ส่ง 15 ธ.ค. 2559 10:00 โดย opor tx
 • ตู้บานเลื่อนทึบ 4 ฟุต (1-6/2559) ตู้บานเลื่อนทึบ 4 ฟุต จาก ร้านณัชชาภัณฑ์ ภาพจริง:                     หมายเลขทะเบียน     :  7110-001-0007 (1-6/2559)                     วัน / เดือน / ปี           :  02 / 11 / 2558 ...
  ส่ง 15 ธ.ค. 2559 10:01 โดย opor tx
 • Printer Brother MFC-J200 (004/2559) Printer Brother MFC-J200 จากบริษัท วัฒนซิสเต็ม เมชั่น จำกัด ภาพจริง:                     หมายเลขทะเบียน     :  7440-010-0002 (004/2559)                     วัน / เดือน / ปี           :  02 ...
  ส่ง 15 ธ.ค. 2559 10:02 โดย opor tx
แสดงบทความ 1 - 10 จาก 13 รายการ ดูเพิ่มเติม »


         ครุภัณฑ์ หมายถึง สินทรัพย์ที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้ในการดำเนินงานมีลักษณะคงทน และมีอายุการใช้งานเกินกว่า 1 ปี และมีมูลค่าตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป

 • เตียงพยาบาล เตียงพยาบาล                     หมายเลขทะเบียน     :  4120-001-0010 (1/2558)                    วัน / เดือน / ปี           :  23 / 05 / 2558                          เลขที่                        :  1/2558                    ประเภท                     :  ครุภัณฑ์สำนักงาน                    ชื่อหรือชนิดคร ...
  ส่ง 15 ธ.ค. 2559 10:04 โดย opor tx
 • SUMSUNG ขนาด 13000 BTU (1/2559) เครื่องปรับอากาศ SUMSUNG 13000 BTU ภาพจริง:                     หมายเลขทะเบียน     :  4120-001-0002 (1/2559)                     วัน / เดือน / ปี           :  23 / 05 / 2559                           เลขที่                        :  1/2559                     ประเภท                     :  ครุภัณฑ ...
  ส่ง 15 ธ.ค. 2559 03:21 โดย opor tx
 • EMINENT ขนาด 36000 BTU (1/2559) EMINENT ขนาด 36000 BTU แบบตั้งแขวน รุ่น AER36/EER1050 ภาพจริง:                     หมายเลขทะเบียน     :  4120-001-0003 (1/2559)                     วัน / เดือน / ปี           :  07 / 03 / 2559                           เลขที่                        :  1/2559 ...
  ส่ง 15 ธ.ค. 2559 03:23 โดย opor tx
 • EMINENT ขนาด 25000 BTU (002/2559) EMINENT ขนาด 25000 BTU แบบตั้งแขวน รุ่น AER25/EER802 ภาพจริง:                     หมายเลขทะเบียน     :  4120-001-0003 (002/2559)                     วัน / เดือน / ปี           :  06 / 12 / 2558                           เลขที่                        :  002/2559 ...
  ส่ง 16 ธ.ค. 2559 01:08 โดย opor tx
 • EMINENT ขนาด 25000 BTU (001/2559) EMINENT ขนาด 25000 BTU แบบตั้งแขวน รุ่น AER25/EER802 ภาพจริง:                     หมายเลขทะเบียน     :  4120-001-0003 (001/2559)                     วัน / เดือน / ปี           :  06 / 12 / 2558                           เลขที่                        :  001/2559 ...
  ส่ง 16 ธ.ค. 2559 01:13 โดย opor tx
 • ตู้ลำโพง K.POWER พร้อมไมค์ลอย ตู้ลำโพง K.POWER พร้อมไมค์ลอยจากร้านเทคนิคอะไหล่ภาพจริง :                     หมายเลขทะเบียน     :  5965-002-0007 (001/2559)                     วัน / เดือน / ปี           :  06 / 06 / 2559                          เลขที่                        :  001 / 2559 ...
  ส่ง 16 ธ.ค. 2559 01:15 โดย opor tx
 • เครื่องขยายเสียง TOA-2030 (3/2559) เครื่องขยายเสียง TOA-2030 ภาพจริง:                     หมายเลขทะเบียน     :  5830-001-0008 (3/2559)                     วัน / เดือน / ปี           :  04 / 12 / 2558                           เลขที่                        :  3 / 2559                     ประเภท                     :  ครุภัณฑ์ไฟฟ ...
  ส่ง 16 ธ.ค. 2559 01:17 โดย opor tx
 • เครื่องขยายเสียง TOA-2030 (2/2559) เครื่องขยายเสียง TOA-2030 ภาพจริง:                     หมายเลขทะเบียน     :  5830-001-0008 (2/2559)                     วัน / เดือน / ปี           :  20 / 11 / 2558                           เลขที่                        :  2 / 2559                     ประเภท                     :  ครุภัณฑ์ไฟฟ ...
  ส่ง 16 ธ.ค. 2559 01:18 โดย opor tx
 • เครื่องขยายเสียง TOA-2030 (1/2559) เครื่องขยายเสียง TOA-2030 ภาพจริง:                     หมายเลขทะเบียน     :  5830-001-0008 (1/2559)                     วัน / เดือน / ปี           :  20 / 11 / 2558                           เลขที่                        :  1 / 2559                     ประเภท                     :  ครุภัณฑ์ไฟฟ ...
  ส่ง 16 ธ.ค. 2559 01:20 โดย opor tx
 • ตู้เหล็ก 3 บานเปิด ตู้เหล็ก 3 บานเปิดจาก วิไลลักษณ์ ปรีจำรัสภาพจริง :                     หมายเลขทะเบียน     :  7110-001-0008 (1/2559)                     วัน / เดือน / ปี           :  07 / 04 / 2559 ...
  ส่ง 16 ธ.ค. 2559 01:22 โดย opor tx
แสดงบทความ 1 - 10 จาก 15 รายการ ดูเพิ่มเติม »