Medlemsmøte i Blindleia Kystlag den 9. november: Kåseri om hummer

Publiseringsdato: Oct 13, 2009 8:8:3 PM

I praktboken ”Hummer”, presenterer forfatterne Jo van der Eynden, Jan Atle Knutsen og Øyvind Berg - et biologisk og kulturhistorisk portrett av hummeren, rikt illustrert av fotograf Øystein Paulsen.”Jakten på havets kardinal - hummeren - har, kanskje mer enn noe annet fiske, karakter av folkekultur langs Skagerrakkysten og Vestlandet. Med dette hummerportrettet formidler forfatterne kunnskap om hummeren og hummerfisket både med en marinbiologisk, populærvitenskapelig tilnærmingsmåte og en kulturhistorisk beskrivelse av fiskets utvikling og samfunnsmessige betydning. I tillegg presenteres moderne forskningsresultater og aktuelle problemstillinger knyttet til en bærekraftig forvaltning av hummerbestanden. Det er også et eget kapitel med tilberedning og oppskrifter.”Mandag den 9. november kl. 19:00 på Beddingen, vil Jo van der Eynden kåsere om hummeren og presentere kvartettens nye bok. Boka vil også bli lagt ut for salg. Vi ser frem til å møte medlemmer og andre interesserte fra kl. 18:00 og utover. Servering ved Beddingen Restaurant