Årsmøte Onsdag 10. februar kl. 19:00 i Sjømannsforeningens lokaler

Publiseringsdato: Jan 26, 2010 8:34:24 PM

Velkommen til årsmøte i Blindleia Kystlag!

Valgkomiteen har foreslått gjenvalg av styret, som har sagt seg villige til dette. Men- om det er noen av medlemmene som ønsker å være mer aktive i kystlaget, enten som styremedlemmer, eller dugnadsgjeng, er dere VELDIG VELKOMMEN!

Ellers bes saker til årsmøtet sendes til Svein Såghus på mail eller post. Mailadresse er: svei-vi@online.no og postadresse er: 4770 Høvåg.

Hilsen Unni

Innkalling:

Årsmøte i Blindleia Kystlag, 2010

Årsmøte avholdes i Sjømannsforeningens lokaler onsdag 10. februar kl 19:00

Før årsmøtesakene tar til:

Ta din åre fatt

Robåten og roing er satsingsområde for Forbundet Kysten i 2010. Vi er så heldige at vi har en virkelig entusiast i vårt kystlag. Per Oddvar Osland ror og seiler sin Åfjording i all slags vær, store deler av året. Han er også i gang med å samle en gruppe småbåtentusiaster i laget vårt, for felles aktivitet. På årsmøte vil han formidle litt fra sine erfaringer, og kanskje låner han også litt fra erfaringene til andre kystlagsmedlemmer.

Roing – en miljøvennlig og sunn form for rekreasjon.

Årsmøtesaker

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Valg av møteleder og referent

3. Styrets årsberetning

4. Regnskap og revisorberetning

5. Innkomne forslag

6. Valg

- Nye styremedlemmer

- Revisor

- Valgkomité

7. Planer og budsjett for kommende periode

Utover programmet vårt vil god lukt og god smak fra kaffe og vafler bidra til god stemning.

Havørn t-skjorter for salg

Styret