Småbåtgruppa

Småbåtgruppa er ein samlingsplass for deg som er interessert i roing, segling, moturdur frå snekker og så vidare. Fleire av medlemmane i Blindleia Kystlag har mindre trebåtar som rosjekter, færingar og snekker. Eindel av desse vert brukt i samband med felles aktivitetar i laget. Dette er i tråd med Forbundet si målsetting: "Forbundet KYSTEN skal fokusere på vern og bruk av den åpne tradisjonsbåten i Kulturminneåret (2010)"

Her finn du oversikt over ein del av båtane.