Havørn

Historikk
Havørn ble bygd for fiske i Flekkefjord i 1955 med en lengde på 47 fot, og med skrogform og styrehus som er typisk for Flekkefjord-skøytene. Skøyta var i bruk til kystfiske frem til 1997 da den gikk over til fritidsbruk, fortsatt registrert for fiske. I 2005 ble den solgt og fiskekvoten overført til annet fartøy. Havørn skulle da hugges etter norske regler for omstrukturering av fiskeflåten. Blindleia Kystlag fikk i stedet overta fartøyet på spesielle vilkår.

Bruk
Kystlaget benytter Havørn i byens nære skjærgård sommerstid.  Skøyta får en sentral rolle ved kystlagets ulike kulturarrangement, og brukes også i samarbeid med andre av byens foreninger. Medlemmer av Blindleia Kystlag kan dessuten bestille en Havørntur ved private tilstelninger. Etter hvert som fartøyet blir bedre utrustet, ønsker vi også å bruke Havørn til lengre turer.

Istandsetting
Kystlaget ser det som en viktig oppgave å ta vare på fartøyet i autentisk stand, samtidig som vi ønsker å gjøre endringer som sikrer en allsidig bruk av fartøyet. Vi har derfor som mål å bevare og tilbakeføre eksteriør til original tilstand slik den var på 50 tallet. Ettersom det originale styrehuset fortsatt er om bord og skroget er godt bevart, er det rimelig grei oppgave. For å kunne ta fartøyet i bruk slik vi ønsker, vil vi foreta ombygginger under dekk.  Vi har nemlig verken tillatelse til (i henhold il regelverket for omstrukturering av fiskeflåten) eller anledning til å fylle lasterommet med fisk. Det skal derfor innredes med oppholdsrom, bysse, et par lugarer og toalett.

Dugnad
Det pågår en del dugnadsarbeid på Havørn. Styrehus og skansekledning ble restaurert i 2008. Nå pågår det arbeid med å bygge et dekkshus over luka, og innredningsarbeid under dekk er påbegynt. Dersom dugnadsarbeid er noe som frister, er det bare å ta kontakt med Asbjørn Modal på tlf. 48 05 52 45.

Tekniske data
 Byggeår 1955
 Lengde 47”
 Bredde 5.15 m
 Dypgående 2.20 m
 Motor Volvo 200 hk.
    
Mottatte tilskudd til Havørn
 Fra År Sum
Plussbank 2007 kr. 16.000
Sigval Bergesen d.y. og Hustru Nankis Almennyttige stiftelse 2009 kr. 30.000

Tur med Lillesand Speidergruppe, august 2009

Årsmøte om bord i Havørn i vestre Hestholmbukta, juni 2006


Havørn i dokk, våren 2007. Stoffing av skroget.


Forfatter Gabriel Scott er tema på seilas gjennom Blindleia, juni 2008


Godt selskap på tur med Havørn

Sommartur med Havørn

Comments